Äggdonatorer intressantare än njurdonatorer

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-10-18 05:35 CEST - Njurförbundet

Färre organdonationer i år

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-07-08 06:15 CEST - Njurförbundet

Njurdonation bör jämställas med äggdonation

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-05-31 12:43 CEST - Njurförbundet

Brister i Socialstyrelsens utredningsarbete av barn som dör av våld

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-11-05 08:00 CET - Statskontoret

I Sverige avlider varje år i genomsnitt fem barn under 18 år till följd av dödligt våld. Dessa fall utreds av Socialstyrelsen för att utforma förebyggande åtgärder. Statskontoret konstaterar i en rapport till regeringen att Socialstyrelsens utredningsarbete har brister och inte används i förebyggande syfte.

Njurforskningen får 700 000 kronor

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-12-01 07:00 CET - Njurförbundet

Njurfonden är en nationell forskningsfond som ingår i Njurförbundet. En gång varje år delar Njurfonden ut bidrag till forskning om njursjukdomar, dialys och transplantation. Njursvikt är vanligare än diabetes

Ska man betala för att transplantera fler njurar?

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-05-07 07:04 CEST - Njurförbundet

Inbjudan till seminarium den 7 maj klockan 13 – 17

Misa får besök av Riksdagspolitiker från miljöpartiet den 27 april.

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-04-27 08:06 CEST - Misa AB

Genom att visa och berätta om vår verksamhet vill vi ge exempel och få till stånd en debatt och ett lärande på beslutsfattande nivå kring frågeställningen; ”funktionsnedsättning och arbete”.

Hedersutmärkelse för engagemang om organdonation

Pressmeddelanden - Publicerad: 2010-10-21 07:03 CEST - Njurförbundet