Nya sommargågator, sommartorg och vintertorg – här är nyheterna inom Levande Stockholm 2020

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-12-09 09:25 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

Nu kommer Trafiknämnden besluta om vilka sommargågator, sommartorg, popup-parker och pimpade vinterplatser vi kommer att få se i Stockholm under 2020. Flera nya platser föreslås samtidigt som förlängning av flera av de befintliga sommargågatorna ska utredas. Ett viktigt steg för att göra Stockholm till en ännu mer attraktiv och trevlig stad.

Långsiktigt mål ska underlätta för stockholmarna att ladda elbil på gatan

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-05-29 15:13 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

För att nå målet att få bort bensin- och dieselbilar i huvudstaden till 2040 måste det finnas tillräckligt med platser för att ladda elbilen på gatan, det beslutar kommunfullmäktige i kväll. Redan till 2020 ska det finnas minst 500 laddplatser på Stockholms gator. Detta är en del av att Stockholm ställer om till fossilfritt till 2040 och arbetar för bättre luft.

Ekonomiskt bistånd på historiskt låga nivåer – lägsta siffran sedan 1965

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-05-20 07:15 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Det ekonomiska biståndet i Stockholm ligger på historiskt låga nivåer. På bara ett år har 1 400 stockholmare blivit självförsörjande. Det visar en ny rapport från statistikföretaget Sweco.

Nytt Återbrukshus öppnar i Bromma

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-04-27 07:00 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Lördagen den 29 april öppnar ett nytt Återbrukshus på Bromma återvinningscentral (ÅVC). I återbrukshuset kan stockholmare lämna saker som kan få nytt liv eller kan gå direkt till en annan ägare. Textilier som lämnas på Bromma ÅVC ingår dessutom i ett unikt textilsorteringsprojekt. Återbruk är ett viktigt led i arbetet med att spara energi och naturresurser genom ökad cirkulär ekonomi i staden. Därför satsar staden nu på ökat återbruk, mobila återvinningsstationer och automatiska stationer för farligt avfall.

Enklare koll på maten

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-04-19 12:05 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Nu lanserar Stockholms stad appen Livsmedelskollen som kommer göra det enklare för stockholmarna att både hålla koll på Stockholms restauranger efter livsmedelsinspektioner och samtidigt kunna anmäla brister i hanteringen av mat.

Nytt avtal klottersanering på plats inom dagar

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-04-06 15:01 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Torsdagens trafiknämnd beslutar om en direktupphandling av ny entreprenör av klottersanering, som ska upprätthålla Stockholms garanti att sanera klotter inom 24 timmar.

Ny rapport om Stockholmsluften

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-03-27 12:07 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Idag presenteras en ny rapport från miljöförvaltningen i Stockholms stad med en översikt över stadens luftkvalitet under 2016. I rapporten kommer man fram till att stadens luftkvalitet förbättrats men att trots detta behöver fler åtgärder vidtas för att minimera inverkan på Stockholmarnas hälsa.

Stockholms stad deltar i viktig klimatdemonstration

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-03-23 10:04 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

Världsnaturfonden arrangerar årligen Earth Hour, en global klimatmanifestation som 2017 äger rum nu på lördag, den 25 mars 20.30-21.30. Stockholms stad vill genom sitt deltagande i klimatmanifestationen visa sitt miljöengagemang, att staden tar klimatförändringarna på stort allvar och uppmuntra ett mer klimatsmart beteende.

Ökat fokus på solelsproduktion i Stockholms Stad

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-03-09 10:14 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

Ett led i arbetet mot målet om fossilbränslefrihet i Stockholms stad är att öka den förnybara elproduktionen genom solenergi. Solkartan är en digital tjänst som riktar sig till både privatpersoner och bolag som intresserar sig för solelsproduktion. Denna tjänst uppdateras nu för att även innehålla information om faktiskt produktion, i realtid, i stadens egna 80 anläggningar.

Klimatframgång för Stockholms stad

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-02-21 07:13 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

Snart stängs kolkraftvärmeverket i Värtahamnen. Det är ett historiskt beslut som innebär en tidigareläggning av avvecklingen av kolet till 2022, den enskilt största möjliga klimatåtgärden inom Stockholms stad. Beslutet är ett inriktningsbeslut i styrelsen för Fortum Värme, som ägs av Stockholms stad och det finska moderbolaget Fortum Oy.