Vad innebär det att göra teologi i kyrkans vardag?

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-06-03 08:45 CEST - Verbum AB

Det är den fråga som löper som en röd tråd genom den nya boken av Jonas Ideström. Här utarbetar han konstruktiva förståelser av vad teologi kan vara, nämligen något som skapas och uppstår i församlingens vardag, i församlingens konkreta erfarenheter.

Skapelseteologiska perspektiv på samtidens brännande frågor

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-03-25 11:20 CET - Verbum AB

I boken Människa och kristen idag gör författarna en ansats till att ta vidare ett lutherskt teologiskt arv som präglat den nordiska kyrkliga och samhälleliga kontexten under 1900-talet och in på 2000-talet. Syftet med boken är att sätta arvet från teologer som Wingren, Aulén, Grundtvig och Lögstrup i dialog med samtidens brännande frågor.

Hur kan vi ge plats åt trosföreställningar som inte är mina egna?

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-02-08 08:30 CET - Verbum AB

I ett alltmer mångreligiöst samhälle uppstår en mängd frågor i mötet med människor av en annan tro. Den här boken handlar om sådant som skaver i det mötet. Författaren har bland annat studerat lokala interreligiösa råd i Sverige för att söka svar på hur samverkan fungerar och vilka frågor de jobbar med.