Resultat av drogvaneundersökningen 2018

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-09-19 06:30 CEST - Timrå kommun

Ungdomar i Timrå uppger att de dricker och röker allt mindre. Det visar årets drogvaneundersökning bland kommunens ungdomar i årskurs 7-9.

Timrå IK hyllar ungdomar som väljer bort tobak – nytt samarbete i Tobaksfri Duo

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-08-24 06:30 CEST - Timrå kommun

Från och med höstterminen 2018 kommer Timrå IK att dela ut säsongskort till elever i årskurs 6 som aktivt väljer att avstå från tobak tills man lämnar högstadiet, och förhoppningsvis avstår även i framtiden.

Ökad tobaks- och alkoholkonsumtion bland ungdomar

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-10-20 06:30 CEST - Timrå kommun

Resultatet från årets drogvaneundersökning visar på nya utmaningar för kommunens trygghets- och hälsofrämjande aktörer.

Timrå följer rikstrenden - resultaten från drogvaneundersökningen 2016

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-10-26 05:00 CEST - Timrå kommun

Nu är den årliga drogvaneundersökningen genomförd och analyserad. Resultaten visar på att våra högstadieelever följer de nationella trenderna men vi kan se en annan utveckling: – Vi är otroligt glada när vi upptäcker att Timråföräldrarna har en restriktivare attityd till tobak och alkohol för deras barn, säger Mikael Öst, rektor, Arenaskolan.

Bra kontroll vid försäljning av tobak

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-06-21 08:55 CEST - Timrå kommun

Timrå kommun har vid två tillfällen genomfört tillsyn av försäljning av tobaksvaror och det råder mycket god kontroll bland kommunens butiker. Endast en butik missade av totalt 16 kontrollerade.