Säkerhet och trygghet tema på Torshälla medborgardialog

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-10-04 10:51 CEST - Eskilstuna kommun

Nya kommunpolisen Elin Johansson är en av gästerna på Torshälla medborgardialog onsdag 6 oktober. Tema: säkerhet och trygghet.

MED startar lokalförening i Kungsbacka

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-05-25 06:00 CEST - Medborgerlig Samling

Nu får Kungsbackaborna ett riktigt borgerligt parti att rösta på i kommunvalet 2022. Efter flera år av god medlemstillväxt har Medborgerlig Samling bildat en ny lokalförening i Kungsbacka. Den lokala styrelsen har valt ut ett antal kärnfrågor som kommer att prioriteras inför valet 2022 i Kungsbacka: Varsam hantering av skattemedel, effektiv kommunal förvaltning, sänkt kommunalskatt samt medborgarnas trygghet och säkerhet.

Medborgardialog om trygghet i Eskilstuna går in i nästa fas

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-04-29 15:00 CEST - Eskilstuna kommun

Cirka 200 samtal har förts i Eskilstuna kring vad trygghet innebär för olika individer. Sammanställningen av samtal lägger nu grunden för fördjupade dialoger inom åtta temaområden där målsättningen är att tillsammans med invånare och verksamma i stadsdelarna komma fram till åtgärder och initiativ framåt.

Trygghetsarbetet prioriteras i Eskilstuna kommuns och polisens gemensamma medborgarlöfte

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-03-31 14:30 CEST - Eskilstuna kommun

Eskilstuna kommun och Polismyndigheten samverkar för att förebygga brott och öka tryggheten i Eskilstuna. Årets medborgarlöfte fokuserar på trygghet.

Ny handlingsplan för samverkan mellan Eskilstuna kommun och polisen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-01-15 12:40 CET - Eskilstuna kommun

Eskilstuna kommun och Polismyndigheten har i flera år haft samverkansöverenskommelser för att stärka det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Eskilstuna. Nu ska en ny handlingsplan för 2021 beslutas.

Eskilstuna genomför medborgardialog om trygghet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-11-23 14:05 CET - Eskilstuna kommun

Medborgardialogen genomförs mellan juni 2020 och maj 2021. Media bjuds in till en digital pressträff 24 november för en genomgång av nuvarande resultat och information om arbetet som som leder fram till gemensamma åtgärder

Byggstart i Rinkeby för nytt vård- och omsorgsboende med lägenheter i hemlik miljö

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-10-20 13:40 CEST - Micasa Fastigheter

Nu börjar vi bygga det nya vård- och omsorgsboendet i Rinkeby. Boendet erbjuder 90 lägenheter för stadens äldre och en arbetsplats med de bästa förutsättningarna för en modern äldrevård. Vi bygger på uppdrag av Stockholms stad, Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd.

Eskilstuna kommun och polisen förnyar samverkansöverenskommelse och medborgarlöfte

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-05-06 08:50 CEST - Eskilstuna kommun

Eskilstuna kommun och Polismyndigheten har sedan 2009 haft samverkansöverenskommelser för att stärka det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Nu presenteras ny samverkansöverenskommelse för åren 2020-2023 samt medborgarlöfte för år 2020.

Ny distriktsstyrelse i Skåne - MED sikte på valet 2022

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-05-03 06:00 CEST - Medborgerlig Samling

Medborgerlig Samling i Skåne har valt en ny distriktsstyrelse. Skåne är MED:s näst största distrikt och här har partiet mandat i Höörs kommunfullmäktige. – Vi skåningar har aldrig varit rädda för att säga ifrån när samhället inte fungerar, säger Ann-Cathrine Björk, ny ordförande för MED Skåne. – Vi har fått mycket positiv uppmärksamhet för vårt arbete i Höör, och nu siktar vi på att ta mandat i flera skånska kommuner.

Äntligen! Porren ska bort från skolmiljön!

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-02-27 14:48 CET - S-kvinnor

Porren ska bort från skolorna. S-kvinnor har drivit frågan länge och hårt. Nu ger det resultat. Regeringen tillsätter en utredning för tryggare skolmiljö och bättre studiero.