Universell utformning saknas i regeringens forskningsproposition

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-12-21 12:04 CET - Funktionsrätt Sverige

Funktionsrätt Sverige välkomnar flera av de satsningar som föreslås i regeringens forsknings- och innovationsproposition som kom i förra veckan. "Flera av förslagen är viktiga för våra medlemsgrupper, inte minst ökad forskning inom primärvården”, säger Funktionsrätt Sveriges ordförande Elisabeth Wallenius. ”Samtidigt förstår vi inte den generella avsaknaden av universell utformning som ett väsentligt bidrag i de stora samhällsutmaningar som lyfts fram i proppen, inte minst när det gäller digitalisering.”

Fem frågor om funktionsrätt – så svarar riksdagspartierna

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-06-29 10:28 CEST - Funktionsrätt Sverige

Funktionsrättsfrågorna lyser med sin frånvaro i rapporteringen inför valet och i de stora valkompasserna. Därför har vi ställt fem viktiga frågor om funktionsrätt till riksdagspartierna. Lagom till politikerveckan i Almedalen har vi sammanställt svaren som visar hur partierna kommer att arbeta för funktionsrättsfrågorna i en eventuell regeringsställning. ”Inget parti kommer att vinna valet på funktionsrättsfrågor, men däremot kan man förlora på att inte ta frågorna på allvar”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige.

Funktionshinderrörelsen frågar ut politikerna i Almedalen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-06-07 10:09 CEST - Funktionsrätt Sverige

Hur vill de politiska partierna garantera självbestämmande och livskvalitet för människor med funktionsnedsättning? Under Almedalsveckan arrangerar stora delar av funktionshinderrörelsen för första gången gemensamma utfrågningar med ledande företrädare för de politiska partierna.

Den grundläggande lärarutbildningen behöver också förstärkas

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-11-16 15:43 CET - Funktionsrätt Sverige

Funktionsrätt Sverige menar att en skola och en lärmiljö som fungerar för elever med olika funktionsnedsättningar gynnar alla barn. ”Därför är vi positiva till regeringens förslag om nya krav på kunskaper om neuropsykiatriska diagnoser för speciallärar- och specialpedagogexamen”, säger Lars Ohly, ordförande Funktionsrätt Sverige. ”Vi ser nu fram emot nästa steg med ökade krav också när det gäller den grundläggande lärarutbildningen och rektorsutbildningen."

Nyhetsbrev oktober 2017

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-10-10 09:27 CEST - Funktionsrätt Sverige

Denna gång deltog Socialdepartementet, Utbildningsdepartementet och Finansdepartementet i mötet med funktionsrättsrörelsen. Under mötet diskuterades regeringens budgetproposition, funktionshinderspolitiska proposition, skolfrågor och förvaltningspolitik.

Läsa-skriva-räkna garantin handlar om alla elevers funktionsrätt

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-08-16 14:55 CEST - Funktionsrätt Sverige

Alla insatser som bidrar till en god utbildning för alla elever är bra. Därför är Funktionsrätt Sverige odelat positiva till regeringens förslag idag om att införa en läsa-skriva-räkna garanti i förskoleklassen och lågstadiet i grundskolan, sameskolan och specialskolan. Vi tror dock att åtgärdsgarantin, tillsammans med andra insatser i samma riktning, kräver förändringar i både grundläggande lärarutbildning och rektorsutbildning.

Funktionsrätt i Almedalen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-06-30 10:29 CEST - Funktionsrätt Sverige

Bevaka bland annat frågor som:

Lärar- och rektorsutbildningar behöver uppdateras

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-06-19 13:10 CEST - Funktionsrätt Sverige

Idag träffar Funktionsrätt Sverige ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson. Vid mötet överlämnar vi en skrivelse där vi påtalar behovet av att komplettera den grundläggande lärarutbildningen och rektorsutbildningen med utökat innehåll om funktionsnedsättning, hinder i lärmiljön och pedagogiska metoder. 

Handikappförbundens nyhetsbrev nov 2016

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-11-25 09:07 CET - Funktionsrätt Sverige

Regeringens budget saknar rättighetsperspektiv

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-09-20 11:24 CEST - Funktionsrätt Sverige