Driftchefer hos Västfastigheter får Västra Götalandsregionens jämställdhetspris

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-01-31 15:22 CET - Västra Götalandsregionen

Driftcheferna vid Västfastigheter distrikt Storgöteborg får Västra Götalandsregionens jämställdhetpris 2016. De får priset för sitt arbete med att rekrytera och introducera kvinnliga medarbetare och medarbetare med annan etnisk härkomst i traditionellt manliga roller inom drift och service.

Två regionala projekt vinnare på sol

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-04-07 15:02 CEST - Västra Götalandsregionen

Två regionala insatser belönades när Solenergi Sverige belönade de bästa solsatsningarna 2015. Solcellsparken vid Skaraborgs sjukhus i Skövde som Västfastigheter, Västra Götalandsregionens fastighetsförvaltning låtit bygga och resultaten av samverkan i 23 kommuner inom överenskommelsen Sol i Väst som ska bidra till att minska fossilberoendet enligt klimatstrategin för Västra Götaland. De har blivit framgångsrika tack vare bred samverkan och förankring, och målmedvetenhet.