Riksbankens Jubileumsfond finansierar forskning inom organisationer utanför akademin

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-10-17 14:04 CEST - Riksbankens Jubileumsfond

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) finansierar tre nya Flexit-tjänster i samarbete med Rädda Barnen, Lindholmen Science Park och FoU Väst/Göteborgsregionens kommunalförbund.

Ny utlysning av forskartjänster vid organisationer

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-05-03 14:36 CEST - Riksbankens Jubileumsfond

Forskare sökes till organisationer och företag

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-12-13 09:13 CET - Riksbankens Jubileumsfond

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) utlyser medel för forskare inom samhällsvetenskap och humaniora som vill forska inom organisationer och företag.

Fyra nya Flexit-forskare

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-06-30 15:23 CEST - Riksbankens Jubileumsfond

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) har utsett fyra nya Flexit-forskare. Under tre år forskar de inom organisationer som är i behov av forskning

Forskare stöder utvecklingen i organisationer

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-12-03 11:20 CET - Riksbankens Jubileumsfond

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) satsar nu ytterligare en gång för att föra samman hum/sam-forskare med näringsliv och civilsamhälle.

Farväl till fri forskning?

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-09-22 14:59 CEST - Riksbankens Jubileumsfond

På seminariet Farväl till fri forskning? på Bokmässan i Göteborg, diskuteras vetenskapens villkor: finansiering, organisering, meritering och det fria tänkandets ovissa framtid.

Kunskapskvart på Forskartorget

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-09-22 11:09 CEST - Riksbankens Jubileumsfond

Fredag 25 september

Lär dig mer på årets Forskartorg

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-09-23 11:10 CEST - Riksbankens Jubileumsfond

12.15–12.30: När vi fick lära oss ta av skorna

Årets Pro Futura-forskare utsedda

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-06-14 09:07 CEST - Riksbankens Jubileumsfond

 

Peruker upprörde kyrkan

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-09-26 13:48 CEST - Riksbankens Jubileumsfond

1695 års psalmbok har kallats århundrades märkligaste diktsamling. De 413 psalmerna i boken kan dessutom berätta en hel del för oss om sin samtid. Det är också vad litteraturvetaren Håkan Möller gjort i sitt nyligen avslutade RJ-projekt om psalmboken. Bland annat kan han visa att psalmerna kunde kommentera tidens mode.