Adhd på jobbet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-05-10 15:47 CEST - Misa AB

Riksförbundet Attention startade i september 2015 projektet ”ADHD på jobbet” som finansieras av Allmänna Arvsfonden. Misa är med som referens/expertgrupp i projektet. Huvudmålet med projektet är att stödja vuxna personer med ADHD i arbetslivet.

Svårare att få individuella insatser för personer med ADHD!

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-08-28 08:01 CEST - Misa AB

Utvecklingen går åt motsatt håll, det är slutsatsen som Marie Eklund kommit fram till när hon gjort uppföljning av rapporten "Myndighetslabyrinten och annat som försvårar, förvirrar och ibland förhindrar att finna få och behålla ett arbete." Det blir allt svårare att få de individuella insatser som vi vet är avgörande för personer med ADHD.

Arbetskonsulenter från Misa föreläser på NNDR i Finland!

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-05-28 16:40 CEST - Misa AB

Arbetskonsulenter från Misa föreläser om projektet "ADHD och arbete" på Nordiska konferensen NNDR i Åbo den 30 och 31 Maj.

Anställning - Ett arbetsprojekt för personer med ADHD.

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-12-04 11:01 CET - Misa AB

73% av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar förtidspensioneras idag, men ett projekt på Misa AB visar att 9 av 11 kan nå anställning med rätt stöd! Idag presenteras projektrapporten!

Möt Misa på årets NPF forum!

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-04-17 09:00 CEST - Misa AB

Du kan möta oss den 19 - 20 april på NPF-forum som arrangeras av Attention. Konferensen är i Uppsala på Fyrishov och har temat "Stöd i nya former till unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar". Vi på Misa har under några år bedrivit olika projekt där syftet har varit att utveckla vår kompetens att stötta personer med diagnosen ADHD till anställning.