Försämrat säkerhetsläge i Afghanistan

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-12-08 11:41 CET - Migrationsverket

Migrationsverket bedömer att säkerhetsläget i Afghanistan har försämrats. Utvecklingen skiljer sig dock både mellan och inom landets provinser. I ett nytt rättsligt ställningstagande redogör verket för den aktuella situationen och vilken betydelse den har för de rättsliga bedömningarna.

Afghanistan: Återtagandeavtalet påverkar inte bedömningen av skyddsbehov

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-11-03 14:59 CET - Migrationsverket

Migrationsverket får nu många frågor om återtagandeavtalet mellan Sverige och Afghanistan. Inte minst hur det påverkar ensamkommande barn.– Avtalet påverkar inte bedömningarna av de asylsökandes skyddsbehov. Det påverkar bara personer som fått avslag på sina asylansökningar, säger Kjell-Terje Torvik, verksamhetsexpert på Migrationsverket.

Noggranna förberedelser när ensamkommande barn vill resa hem

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-10-14 13:07 CEST - Migrationsverket

Hittills i år har 161 ensamkommande barn återtagit sina asylansökningar. – Migrationsverket hjälper aktivt de barn som vill resa hem självmant. Det är många förberedelser som måste göras. Framför allt måste det finnas ett ordnat mottagande för varje barn, säger Tobias Axelsson, enhetschef på Migrationsverket.