Det finns fler vägar in på arbetsmarknaden

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-11-07 09:36 CET - Misa AB

I den nya boken SJÄLVKLART – Berättelser rakt in i socialpolitikdebatten berättar sex personer med funktionsvariationer om sin väg in på arbetsmarknaden. Personerna som intervjuas har fått stöd av Misa, som arbetar med arbetsintegrering och som står bakom boken. Boken skildrar sex personer med olika bakgrunder som hittat en väg in på arbetsmarknaden med stöd från Misa.

Lucka 24, GOD JUL

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-12-24 08:00 CET - Misa AB

Ett stort TACK till alla ni som varit med och bidragit till vår adventskalender och delat med er av era tankar.

Lucka 6, Medarbetare Anki

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-12-06 08:00 CET - Misa AB

Idag får du träffa Anki som arbetar på Misa Kista och de stöttar personer med inlärningssvårigheter/ utvecklingsstörning ut i arbetslivet, hon har jobbat på Misa i 15 år.

Lucka 5, Träffa Linn

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-12-05 08:00 CET - Misa AB

Idag får ni träffa en våra deltagare och det är Linn.

Lucka 4, Gröna Lund

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-12-04 08:00 CET - Misa AB

Idag får du träffa i vår adventskalender en av de arbetsgivare som vi samarbetar med och det är Gröna Lund. Tack för ett att ni tänker på Mångfald och inkludering.

Möt Misas vd i Almedalen 2015

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-06-24 12:53 CEST - Misa AB

Stefan Lahti är inbjuden att delta på Almedalsveckan. Han medverkar i SVN Sweden seminarium och utfrågas i "Heta stolen" av Lystraassistans.

Misa är utställare på Leva och Fungera 2013!

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-04-05 09:53 CEST - Misa AB

16 april kl 14.30  på scenen "Leva scen och bar" kan ni lyssna på vår föreläsning "Med rätt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet" med Magdalena Olsson, (Misa Bondegatan) och Magnus Kallenberg, (Misa Göteborg).

Misa vänder sig till personer som har en önskan om att få arbeta och har svårigheter att på egen hand ta sig fram i arbetslivet.

Vi arbetar med att matcha personens resurser och positiva egenskaper med passande arbetsplats och arbetsuppgifter. Vår ambition är att möjliggöra en anställning i de fall personen har det som mål. Vår grundidé är att alla kan delta i arbetslivet med rätt stöd

De tjänster vi erbjuder är arbetsinriktad daglig verksamhet för personer som får stöd via LSS (Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade), även arbetsinriktad sysselsättning för personer som får stöd via SoL (Socialtjänstlagen). Under de senaste åren erbjuder vi även tjänster via Arbetsförmedlingen för  personer som har rätt till arbetsmarknadspolitiska insatser.

Under 2012 har 7,7% av våra deltagare från daglig verksamhet och sysselsättning enligt SoL kommit till anställning på den öppna arbetsmarknaden. Detta är personer med utvecklingsstörning, autism, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som asperger syndrom, förvärvad hjärnskada i vuxen ålder samt psykiska funktionsnedsättningar. Tittar vi enbart på personer med psykiska funktionsnedsättningar är resultatet 25% till anställning!

Välkomna till vår monter DO2:06!

Jobb till personer med funktionsnedsättning!

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-01-29 07:02 CET - Misa AB

För några år sedan gav Socialstyrelsen ut en rapport, ”På tröskeln” , där man slog fast att mindre än 1%, eller knappt mätbart, av alla personer som finns i Daglig verksamhet går vidare till anställning. När vi nu på Misa summerar 2012 ser vi att 7,7% av våra deltagare från daglig verksamhet och sysselsättning enligt SoL kommit till anställning på den öppna arbetsmarknaden.

Anställning - Ett arbetsprojekt för personer med ADHD.

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-12-04 11:01 CET - Misa AB

73% av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar förtidspensioneras idag, men ett projekt på Misa AB visar att 9 av 11 kan nå anställning med rätt stöd! Idag presenteras projektrapporten!

Här möts näringslivet, politiker och personer med funktionsnedsättning under samma tak!

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-10-22 07:00 CEST - Misa AB

Vi vet att varje person med funktionsnedsättning som får ett ökat tillträde till arbetsmarknaden är en vinstaffär! Redan om en person arbetar tio procent blir det en samhällsekono!misk vinst med 12 400 kr/år! Hur kan vi göra så att fler personer får tillträde till arbetsmarknaden? Misa AB och HSO i Stockholms län anordnar för tredje året i rad konferensen Mångfald och företagande.