Pressinbjudan: stor personalsatsning på omsorgen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-10-05 14:00 CEST - Kalmar kommun

Omsorgsförvaltningen presenterar en flermiljonssatsning, med fokus på arbetsmiljö och arbetssätt.

Förbättringssatsning och färre delade turer i omsorgen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-06-19 15:34 CEST - Kalmar kommun

Under dagens sammanträde i omsorgsnämnden presenteras en ny satsning för ökad kvalitet i omsorgen. Som en del i arbetet mot "topp 30" ska nu verksamheter, enheter och arbetsgrupper årligen kunna ansöka om upp till 300 000 kronor, till lokala förbättringsarbeten.

Lägsta sjukfrånvaron sedan år 2012 i omsorgen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-02-14 11:23 CET - Kalmar kommun

Omsorgsförvaltningen har sedan 2015 arbetat systematiskt för att minska på de höga sjukfrånvarotalen. När 2018 års sjukfrånvaro sammanställs kan man konstatera att man når målet att minska sjukfrånvaron med en procentenhet jämfört med föregående år. Totalt har sjukfrånvaron för omsorgsförvaltningen sjunkit till den lägsta nivån sedan år 2012.

Pressinbjudan: Omsorgsnämndens nästa steg

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-09-28 09:20 CEST - Kalmar kommun

Välkommen när omsorgens ledning och nämnd presenterar sitt fortsatta arbete med nya satsningar för bättre arbetsmiljö och ökad kvalitet.

Pressinbjudan: Omsorgens dag är tillbaka för en tredje gång

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-04-18 08:41 CEST - Kalmar kommun

Under fyra tillfällen omsorgspersonal på Kalmar teater för att delta i Omsorgens dag, en inspirationsträff som riktar sig till alla anställda inom omsorgsförvaltningen. – För tredje året i rad har vi cirka 1000 medarbetare anmälda till Omsorgens dag. Här har vi en jättechans att både informera om målsättningar för året och visa vår uppskattning för personalen med något utöver det vanliga, säger Mattias Ask, förvaltningschef på omsorgsförvaltningen.

Pressinbjudan: Resultatet av omsorgens arbetsmiljöenkät

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-03-28 13:44 CEST - Kalmar kommun

Varje år svarar chefer, skyddsombud eller arbetsplatsombud och fackliga förteträdare på en enkät med frågor kring systematiskt arbetsmiljöarbete. Under dagens sammanträde i omsorgsnämnden presenterades resultaten.

Sju miljoner kronor ska främja hälsa i arbetslivet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-04-19 16:28 CEST - Kalmar kommun

Europeiska socialfonden har bifallit Kalmar kommuns ansökan om projektmedel till att arbeta med utveckling av hälsofrämjande arbetsplatser - "AdNos Främja Hälsa i Arbetslivet". Projektet, som har en budget på knappt sju miljoner kronor, startar omgående och avslutas våren 2020. Projektet stöds av flertalet kommuner i länet samt regionförbundet och försäkringskassan.

Socialförvaltningen inför hälsosamma scheman

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-04-10 08:54 CEST - Kalmar kommun

Hälsosamma scheman är en del i socialförvaltningens pågående utvecklingsarbete med målet att skapa en hållbar arbetsmiljö för personalen och öka frisknärvaron i förvaltningen.

Kvalitetssatsningarna i omsorgen fortsätter 2017

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-12-15 16:57 CET - Kalmar kommun

Omsorgsförvaltningens verksamhetsplan med internbudget för 2017 har just presenterats på omsorgsnämndens sammanträde. Fokus är fortsatt på kvalitetssatsningar för de äldre samt på insatser som ska förbättra personalens arbetsmiljö.