Drygt 9 av 10 fastighetsföretag arbetar strategiskt med arbetsmiljön

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-11-28 06:50 CET - Fastigo AB

95 procent av företagen i fastighetsbranschen arbetar aktivt för att främja den fysiska och psykiska hälsan hos sina anställda. Det visar en undersökning genomförd av fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation, Fastigo.

​Bygg- och fastighetsbranschen bäst på psykosocial arbetsmiljö

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-12-20 07:36 CET - Fastigo AB

Över hälften, 55 procent, av arbetsmiljöombuden i bygg- och fastighetsbranschen anser att den psykosociala arbetsmiljön är bra. Det visar fackförbundet Unionens Arbetsmiljöbarometer. Det är den högsta andelen bland alla branscher som har undersökts.

Stor medvetenhet om arbetsmiljöfrågor bland fastighetsföretag

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-12-06 07:54 CET - Fastigo AB

Drygt nio av tio företag i fastighetsbranschen arbetar för att främja den fysiska och psykiska hälsan hos sina anställda. Samtidigt ökar de arbetsrelaterade sjukdomarna i branschen. Det visar en undersökning genomförd av fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation, Fastigo.