Adhd på jobbet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-05-10 15:47 CEST - Misa AB

Riksförbundet Attention startade i september 2015 projektet ”ADHD på jobbet” som finansieras av Allmänna Arvsfonden. Misa är med som referens/expertgrupp i projektet. Huvudmålet med projektet är att stödja vuxna personer med ADHD i arbetslivet.