Vem ska ta ansvar för skräpet?

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-06-29 17:02 CEST - Avfall Sverige AB

Vem bär ansvaret för att svenska folket inte skräpar ner och att man sorterar sina sopor? Är det kommunerna, staten, producenterna eller kanske individen? Regeringen har nyligen kommit med en nedskräpningsproposition. Ger den svaren? Regeringens nedskräpningsproposition träder i kraft den 10 juli. Vad innebär den nya lagen och vilken effekt förväntas den få? Representanter från kommunerna, Naturvårdverket, samt branschföreträdare diskuterar ansvaret för avfall och nedskräpning. Frågan om nedskräpning viktig. Vilka effekter kan nedskräpningen ge – otrygghet och oansvar? Hur relaterar nedskräpningen till sop- och avfallshantering och till miljöfrågan i stort? Och hur sköts samordningen mellan olika aktörer? Det är några av de frågor vi diskuterar. Deltagare:

Avfallsmängderna fortsätter att minska

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-05-24 13:00 CEST - Avfall Sverige AB

Mängden hushållsavfall minskar för andra året i rad, visar Avfall Sveriges prognoser som i dag redovisas i Avfallstrenden 2011.

Individernas engagemang är en del av lösningen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-05-02 16:20 CEST - Avfall Sverige AB

Att minska avfall ger större miljönytta än all återvinning. Det krävs att vi är många som gör det och det krävs att vi ändrar vår livsstil. Och det måste vara roligt!

Nu vet vi vad som finns i svenskarnas soppåse

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-04-04 09:29 CEST - Avfall Sverige AB

Omkring 60 procent av det som läggs i hushållens soppåse kan återvinnas. I hushåll utan utsortering av matavfall är siffran nästan 80 procent. Det visar en ny undersökning från Avfall Sverige.

Nu är det bevisat: Återanvändning ger klara miljövinster

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-03-01 13:33 CET - Avfall Sverige AB

Lämna bra begagnade möbler, prylar och annat till återanvändning istället för att slänga allt i avfallscontainern. Det lönar sig för miljön, visar färska siffror från en undersökning i Göteborg.

Matresterna lyser upp hela arbetsveckan

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-02-24 11:35 CET - Avfall Sverige AB

Om du rötar en veckas matavfall, istället för att slänga det i soppåsen, sparas energi som räcker för att hålla en lampa lysande dygnet runt i mer än fem dagar.

Fem nominerade till prisutdelningen för bästa projekt i ”Europa minskar avfallet”

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-01-17 09:49 CET - Avfall Sverige AB

64 svenska projektanordnare deltog med sammanlagt 220 aktiviteter i ”Europa minskar avfallet” 2010. 18 länder deltog i veckan och totalt 4 300 projekt arrangerades över hela Europa. Avfall Sverige är nationell koordinator för projektet, som också stöds av Naturvårdsverket.

Koka 38 koppar kaffe på gårdagens tidning

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-01-10 13:55 CET - Avfall Sverige AB

Din gamla tidning är en riktig guldgruva. Om du lämnar den till materialåtervinning sparas en massa energi – den räcker gott och väl till att brygga morgonkaffet en hel månad.

Återvinn julen!

Pressmeddelanden - Publicerad: 2010-12-22 09:44 CET - Avfall Sverige AB

Ge granen ett liv efter jul! När den barrat färdigt kan den komma till nytta. I en förbränningsanläggning med energiutvinning kan granen ge både el och värme.