Stoppa slöseriet – nu ska mer återvinnas

Pressmeddelanden - Publicerad: 2010-10-01 09:00 CEST - Avfall Sverige AB

En tredjedel av det som hamnar i en vanlig soppåse är förpackningar och tidningar. Om de istället hade lämnats till återvinning hade vi kunnat spara mängder av energi och minskat utsläppen av växthusgaser.

Sopig kampanj vann silver

Pressmeddelanden - Publicerad: 2010-09-30 12:29 CEST - Avfall Sverige AB

Avfall Sverige kom tvåa i en internationell tävling om världens bästa avfallskampanj, ISWA Communication Awards 2010.

Matavfall blir biogas

Pressmeddelanden - Publicerad: 2010-07-06 14:44 CEST - Avfall Sverige AB

Får det kosta någonting för konsumenten att införa matavfallsinsamling och biogasproduktion? Ja, sa en enig publik vid Avfall Sveriges välbesökta seminarium i Almedalen i dag. Temat var matavfall och biogas.

Politiker ense om översyn av avfallspolitiken

Pressmeddelanden - Publicerad: 2010-06-03 13:29 CEST - Avfall Sverige AB

Med bara drygt 100 dagar kvar till valet kan konstateras att det finns en hel del som skiljer de båda blocken åt när det gäller avfallspolitiken, men det finns även flera frågor där man är överens. Det framgick vid politikerdebatten på Avfall Sveriges årsmöte i Piteå.

Avfallstrenden 2010: Mindre avfall och mer återvinning

Pressmeddelanden - Publicerad: 2010-06-01 08:00 CEST - Avfall Sverige AB

2009 minskade mängden hushållsavfall med nära fem procent jämfört med året innan, visar ny statistik från Avfall Sverige. Den behandlade mängden hushållsavfall uppgick till 4 485 600 ton. Utslaget på hela befolkningen ger varje svensk upphov till 480,2 kg avfall per år. 2008 uppgick den behandlade mängden hushållsavfall till 4 731 660 ton, 511,2 kg per person.

Sverige hade bästa projektet om mindre avfall

Pressmeddelanden - Publicerad: 2010-03-19 12:18 CET - Avfall Sverige AB

Eurest Services har vunnit pris för bästa projekt inom avfallsminimering bland företag i Europa.  Eurest drev ett av de 57 svenska projekt inom ”Europa minskar avfallet”, en vecka i november då hela Europa fokuserade på aktiviteter kring att minska sitt avfall. Avfall Sverige var nationell koordinator.

Vi fortsätter minska avfallet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2009-11-29 11:10 CET - Avfall Sverige AB

Veckan ”Europa minskar avfallet” går mot sitt slut men på många håll i landet fortsätter flera spännande projekt för att förebygga avfall. Det gäller allt från projekt för att minska matsvinnet till att uppmuntra till återanvändning via biståndsorganisationer.

Eurest Services ger gästerna tips och information om avfallsminskning

Pressmeddelanden - Publicerad: 2009-11-26 11:00 CET - Avfall Sverige AB

Denna vecka pågår "Europa minskar avfallet", ett projekt som stöds av EU-kommissionen med Avfall Sverige som nationell samordnare. 57 spännande projekt för att förebygga avfall anordnas på mer än 250 olika orter i Sverige. Ett av projekten pågår på Eurests Services restauranger, som finns i hela landet.

”Ingen reklam tack” ska spara en halv miljon kg papper

Pressmeddelanden - Publicerad: 2009-11-25 10:55 CET - Avfall Sverige AB

Denna vecka pågår "Europa minskar avfallet", ett projekt som stöds av EU-kommissionen med Avfall Sverige som nationell samordnare. 57 spännande aktiviteter för att förebygga avfall anordnas på mer än 250 olika orter i Sverige. En av dessa arrangeras av det kommunala bostadsbolaget Helsingborgshem.