Svenskarna vill minska sina avfallsmängder

Pressmeddelanden - Publicerad: 2009-11-24 10:55 CET - Avfall Sverige AB

Drygt en tredjedel av svenska folket tror inte att den egna konsumtionen påverkar mängden avfall. Tre fjärdedelar av svenskarna gör redan i dag något för att minska mängden avfall, lika många kan tänka sig att göra ännu mer. Det framgår av en undersökning som Avfall Sverige och Naturvårdsverket låtit göra.

Veckan då det händer….

Pressmeddelanden - Publicerad: 2009-11-21 10:30 CET - Avfall Sverige AB

Den 21-28 november anordnas 57 spännande projekt om att förebygga avfall, på mer än 250 olika orter i Sverige - veckan "Europa minskar avfallet" går av stapeln! Allt från projekt för att minska matsvinnet i livsmedelshandel till att uppmuntra till återanvändning av kläder och saker via biståndsorganisationer. Bland mycket, mycket annat. Projekt som förhoppningsvis kommer att fortleva även efter veckans slut.

Ingen mat i soporna när Europa minskar avfallet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2009-10-28 10:45 CET - Avfall Sverige AB

I stället för att slänga överbliven mat ska skolrestaurangen på Thorin Business School i Gävle och Arken konferenscenter i Göteborg skänka den till ideella föreningar. ICA Tuna i Lund gör lunchmat av varor med kort bäst-före datum, Eurests ca 150 restauranger ska mäta avfallet och jobba för avfallsminskning mot både matgäster och anställda.

Avgifta soppåsen!

Pressmeddelanden - Publicerad: 2009-09-14 09:30 CEST - Avfall Sverige AB

Bara du kan se till att din soppåse inte skadar din omgivning. Gör ett aktivt val - se till att inte lägga något farligt avfall i soporna!

Nu tar vi krafttag för att minska avfallet!

Pressmeddelanden - Publicerad: 2009-09-10 16:26 CEST - Avfall Sverige AB

Avfall Sverige är nationell samordnare för Sverige under en gemensam europeisk vecka för att minska avfallet, 21-29 november. Detta sker i samverkan med Naturvårdsverket.