Släng inte maten i soporna!

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-11-20 10:32 CET - Avfall Sverige AB

Projektet ”Europa minskar avfallet”, pågår samtidigt i 20 EU-länder fram till den 27 november. Enbart i Sverige anordnas 200 aktiviteter över hela landet, för att uppmärksamma hur man kan minska avfallsmängderna.

Slut på slit och släng – återanvänd!

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-11-19 09:48 CET - Avfall Sverige AB

I dag börjar veckan ”Europa minskar avfallet”, som pågår samtidigt i 20 EU-länder. Enbart i Sverige anordnas 200 aktiviteter över hela landet, för att uppmärksamma hur man kan minska avfallsmängderna.

Det finns inget avfall

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-11-18 11:00 CET - Avfall Sverige AB

Mängden avfall i Sverige kan dubbleras till år 2030 om vi inte gör något åt det. Viktigast är att förebygga.

Ny rapport från Avfall Sverige: Kommuners ansvar för avfall skapar tillväxt!

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-11-11 10:28 CET - Avfall Sverige AB

Om inte kommunerna hade haft viljan, uthålligheten och modet att satsa på ny teknik - hade Sverige då varit ett föregångsland i produktionen av biogas för fordon och biogödsel? Och om inte kommunerna samverkat med näringslivets specialkompetens, hade vi då sett den teknikutveckling vi har inom svensk avfallshantering?

Avfallsmängderna fortsätter minska

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-10-25 10:00 CEST - Avfall Sverige AB

Sverige har uppnått flera av miljömålen, insamling och behandling av källsorterat matavfall har ökat och – viktigast av allt – avfallsmängderna har minskat. Detta och mycket mer kan man läsa i den nyutkomna statistiska årsskriften Svensk Avfallshantering 2011.

Allt mer biogas används till fordonsdrift

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-09-30 15:10 CEST - Avfall Sverige AB

Så här kan vi öka materialåtervinningen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-07-04 17:00 CEST - Avfall Sverige AB

På Hamnplan i Visby gjorde Avfall Sverige och Region Gotland på måndagseftermiddagen en djupdykning i ett antal soppåsar för att ta reda på vad de innehöll.

Vi ska ta ansvar för skräpet!

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-07-04 14:50 CEST - Avfall Sverige AB

På frågan om vem som bör ansvaret för att svenska folkets nedskräpning och för sopsortering var svaret klart och tydligt: Individen!

Avfall Sverige välkomnar regeringens översyn av avfallsområdet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-06-30 11:55 CEST - Avfall Sverige AB

Regeringen har beslutat tillsätta en särskild utredare för att göra en allmän översyn av avfallsområdet. Översynen gäller främst utformningen och ansvaret för insamlingen och behandling av hushållens avfall.

Vill du veta vad som finns i en vanlig soppåse?

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-06-29 19:00 CEST - Avfall Sverige AB

Måndagen den 4 juli kl 15 kan du få reda på det. Eller i alla fall få en hint. Då gör Avfall Sverige tillsammans med Region Gotland, en djupdykning i ett antal soppåsar.