Ny avhandling: Ämnet avgör skrivstrategi hos gymnasieelever

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-03-27 14:50 CET - Södertörns högskola

Mer korrekt än inställsam - avhandling om kommunikation på callcenter

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-01-28 11:43 CET - Södertörns högskola

Samtalen är inte inställsamt trevliga, men resulterar i korrekta beställningar. Så kan kommunikationen till svenska kunder vid ett lettländskt callcenter sammanfattas. Det visar Carina Guyards avhandling i medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola.

Pingströrelsen vill vara en ansvarsfull kraft i Argentina

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-01-10 11:42 CET - Södertörns högskola

Den 10 januari disputerar Geir Aasmundsen vid Södertörns högskola och Göteborgs universitet med sin avhandling om pentekostalism eller pingströrelse, globalisering och samhälle i det samtida Argentina. Hans forskning blottlägger och fördjupar bilden av den protestantiska väckelserörelsen och hur den kan samverka med en sociopolitisk omvälvning.

Avhandling om Harun Yahya - en turkisk islamsk missionsverksamhet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-05-27 11:52 CEST - Södertörns högskola

Ny avhandling om självmord i Ryssland

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-04-09 13:53 CEST - Södertörns högskola

Alternativ television uppmanar till kritiskt tänkande

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-10-04 09:18 CEST - Södertörns högskola

Under tidigt 2000-tal skapades alternativ television av konstnärer i Europa. Ambitionen var bland annat att uppmana publiken till kritiskt tänkande. Linus Andersson, doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola och Örebro universitet, har i sin avhandling undersökt tre exempel på alternativ television från åren 2004-2008.

Att angöra en brygga

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-05-15 09:00 CEST - Södertörns högskola

Vad är en maritim landningsplats och vad är dess källvärde för de arkeologiska tolkningarna om människors verksamhet vid vatten? Kristin Ilves, doktorand i arkeologi, har i sin avhandling omdefinierat begreppet landningsplats för att göra det mer användbart.