Drömmen om den nya staden

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-05-14 09:53 CEST - Södertörns högskola

Jonas Lindström, doktorand i sociologi, har skrivit en avhandling om stadsförnyelsen i Riga efter Sovjettiden. Han har undersökt hur drömbilder av en ny tid formas av historien såväl som framtiden och hur detta avspeglar sig i stadens landskap.

Forskardag på Södertörns högskola

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-04-11 09:44 CEST - Södertörns högskola

Den 19 april klockan 13-17 är det Forskardag på Södertörns högskola med korta föreläsningar om nya avhandlingar om lärarkårens kommunalisering, kameraövervakning, SS under andra världskriget och fästingvirus. Dessutom en paneldebatt om forskningens förutsättningar med Birgitta Almgren, aktuell för sin forskning om svenskarnas kontakter med Stasi, och David Gaunt som forskar om folkmord.På Södertörns högskola pågår en mängd spännande forskningsprojekt. Nu får vi möjlighet att genom korta, populärvetenskapliga presentationer ta del av fyra nya avhandlingar. De behandlar så vitt skilda områden som lärarkårens kommunalisering, frågan om kameraövervakning ger trygghet, SS i andra världskrigets Danmark och virus hos fästingar.Dessutom får vi inblick i forskningens efterspel, då professor emerita Birgitta Almgren, som forskar om Stasi och svenskarna under kalla kriget och för sin forskning fått tillgång till Säpos Stasi-arkiv, och professor emeritus David Gaunt som forskar om folkmord, diskuterar forskningens förutsättningar och möjligheter tillsammans med docent Helene Carlbäck. Vi uppmärksammar även Raoul Wallenberg, som skulle fyllt 100 år i år.När? Torsdagen den 19 april klockan 13.00–17.00 Var? Lokal MA636 på Södertörns högskola, Alfred Nobels allé 7 i Flemingsberg Moderator: Helene Carlbäck, tf föreståndare för CBEES, Södertörns högskolaProgram13.00–13.10Helene Carlbäck hälsar välkommen13.10–14.10

Viktigt erkänna lokalsamhällens sociala komplexitet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-12-29 11:47 CET - Södertörns högskola

Bevarandeprojekt i lokalsamhällen i tredje världen har ofta en alltför snäv syn på projektdeltagarna och misslyckas därför i hög grad i sina föresatser. Deltagare i projekten är inte bara användare av naturresurserna, utan har även komplexa sociala och kulturella kopplingar som sträcker sig utanför byn och strikta kategoriseringar. Det menar Fred Saunders, som disputerat vid Södertörns högskola.

Kärlek per korrespondens

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-09-08 10:04 CEST - Södertörns högskola

Manlighetens bortre gräns

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-05-18 18:21 CEST - Södertörns högskola

Susanna Sjödin Lindenskoug har skrivit en avhandling om föreställningar om manlighet i Livland under åren 1685-1709, utifrån protokoll från tidelagsrättegångar.

Orsakerna bakom lärarkårens kommunalisering

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-02-25 11:02 CET - Södertörns högskola

För 20 år sedan blev lärartjänsterna en kommunal angelägenhet. Historikern Johanna Ringarp, som disputerar den 18 mars, visar i sin avhandling att kommunaliseringsreformen var ett led i en större omvandling av den offentliga sektorn.

Det icke-identiska ger plats åt utopin

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-01-20 13:17 CET - Södertörns högskola

Det finns en "plats" där beskrivningen av tingen inte motsvaras av tingen själva - det icke-identiska. I Theodor W. Adornos filosofi utgör det icke-identiska en öppning för förverkligande av det utopiska. Så tolkar Anders Bartonek Adornos teori i en avhandling i filosofi som han försvarar den 21 januari vid Södertörns högskola.

Global uppvärmning kan ha orsakat förflyttning av lavar

Pressmeddelanden - Publicerad: 2010-05-31 10:12 CEST - Södertörns högskola

I en avhandling presenteras forskning vid Södertörns högskola om utbredning och spridning av epifyter, lavar som förekommer på träd. Studier visar att somliga lavarter förekommer mest på yngre ekar, andra arter mest på äldre. Även att anledningen till att gul dropplav är sällsynt verkar vara brist på ekar och att den globala uppvärmningen skulle kunna vara orsak till förflyttning av lavar.

Symposium sätter ljus på undangömd kunskap

Pressmeddelanden - Publicerad: 2010-05-20 11:21 CEST - Södertörns högskola

Runt om i Sverige och andra länder finns en stor mängd äldre avhandlingar - en skatt av vetenskapliga texter som länge varit förbisedd. Vid ett symposium 21 maj på Södertörns högskola samlas forskare och bibliotekarier från länderna kring Östersjön för att gemensamt diskutera hur detta vetenskapliga material ska tillgängliggöras för forskare i världen.