Närhälsan lanserar ny vårdbuss som fokuserar på sexuell hälsa

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-02-19 08:33 CET - Närhälsan

Närhälsan lanserar ny vårdbuss, den enda i sitt slag i Sverige. Vårdbussen fokuserar på sexuell hälsa och vänder sig till alla invånare i Västra Götalandsregionen. Vårdbussen kommer att verka i hela Västra Götaland, och samarbeta med lokala mottagningar runt om i regionen.

Närhälsans patienter fortsatt nöjda i årets patientenkät

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-06-15 08:00 CEST - Närhälsan

Närhälsan gör sedan några år tillbaka en egen patientenkät. 2016 såg resultatet mycket bra ut och även i 2017 års enkät ligger kundnöjdheten högt - 96 procent för hela Närhälsan. 5 av 6, eller 84 procent, av de tillfrågade tyckte att det var enkelt att komma i kontakt med mottagningarna.

Alla Närhälsans barnmorskemottagningar nu ISO-certifierade

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-03-13 10:07 CET - Närhälsan

Samtliga Närhälsans barnmorskemottagningar är nu ISO-certifierade. Ett led i att på ett strukturerat sätt kvalitetssäkra verksamheternas arbete vilket i sin tur skapar en trygghet för barnmorskemottagningarnas patienter.