Rättssäkerheten viktig men vi får inte glömma skolans mål

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-02-16 08:23 CET - Sveriges Skolledarförbund

Förbundsordförande Matz Nilsson kommenterar Uppdrag Gransknings rapportering om betygssättningen vid de nationella proven. Elever som riskerar att inte nå upp till betyget godkänt måste ges återkommande chanser att ta igen kunskapsluckor. Det är varje rektors skyldighet att skapa förutsättningar för det. De lärare som blir upprörda över detta har nog helt missförstått sitt uppdrag.

Vi behöver arbeta gemensamt för ökad kvalitet i undervisning, bedömning och betygssättning

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-10-12 21:15 CEST - Sveriges Skolledarförbund

Skolledarna har en mycket viktig uppgift att försöka bygga strukturer som ska säkra elevernas rätt till kunskap och som fungerar stöttande och kvalitetssäkrande. Jag hoppas jag kan få lärarfacken med mig i ett arbete för ökat kollegialt ansvar för kvalitet i undervisning, bedömning och betygssättning, säger förbundsordförande Matz Nilsson.