Historisk satsning på ökad trafiksäkerhet i Stockholm

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-06-12 18:48 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

750 miljoner fram till 2026 i en historisk satsning på ökad trafiksäkerhet i Stockholm beslutade kommunfullmäktige på måndagen. Alla stadsdelar får åtgärder för oskyddade trafikanter och för att få fler bilister att hålla skyltad hastighet.

Ökad framkomlighet med höjda p-böter och skärpt övervakning av cykelfält

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-05-15 10:24 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Nu ska framkomligheten för bussar ytterligare förbättras i Stockholm och trafiksäkerheten öka för oskyddade trafikanter – i dag beslutar kommunfullmäktige att böterna för felparkering ska höjas med 200 kronor från den 1 juli. Samtidigt skärps övervakningen resten av året så böter kommer att delas ut direkt till bilister som parkerar i cykelbanor och cykelfält.

Stockholm ska få fler skolbarn att gå eller cykla till skolan

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-09-06 09:22 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Kommunfullmäktige klubbade på måndagskvällen Stockholms stads plan för skolvägar, något som ansvariga borgarråden Olle Burell (S) och Daniel Helldén (MP) är mycket glada för. Planen syftar till att trafikmiljöerna i skolornas närhet ska vara säkra och trygga samt till att resor till och från skolan i högre grad ska ske utan bil.

Obamabesöket bevisar att en bilfri dag är möjlig i Stockholm

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-09-06 08:44 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Under president Obamas besök i Stockholms stad minskade biltrafiken med 40 procent. Många stockholmare upplevde för första gången på länge en innerstad utan bilar. Nu vill Miljöpartiet att Stockholms stad inför en bilfri dag den 22/9, varje år.