Bättre koll på utsläppen från biobränslen banar väg för negativa utsläpp

Press Releases - Published: 2021-04-28 08:07 CEST - Naturvårdsverket

Hållbart producerade biobränslen är en viktig del i Sveriges väg mot att nå klimatmålen, bland annat tack vare möjligheten att skapa negativa utsläpp genom bio-CCS. Ett längre utvecklingsarbete har resulterat i att Sverige nu kan rapportera en samlad bild av dessa utsläpp, som uppgår till 50 miljoner ton.

Så ska länets transporter bli grönare

Press Releases - Published: 2020-10-08 14:06 CEST - Energikontor Sydost

Tillsammans lovar nu Energikontor Sydost tillsammans med åtta andra offentliga aktörer i Kalmar län att ytterligare skynda på arbetet med att göra länet till en fossilbränslefri region år 2030.

Glädjande besked för sydostregionen – fortsatt skattebefriad biogas

Press Releases - Published: 2020-07-01 16:26 CEST - Energikontor Sydost

EU-kommissionen beslutade den 29 juni, att godkänna Sveriges ansökan att fortsätta skattebefria biogas och biogasol för transportändamål. Beslutet gäller i tio år vilket medför möjligheter till en stabil och långsiktig hantering av dessa klimatsmarta och samhällsnyttiga bränslen. Skattebefrielsen är särskilt glädjande för alla i sydöstra Sverige som länge har satsat på biogas.

Avsiktsförklaring främjar biogas i Fyrbodal

Press Releases - Published: 2020-06-25 14:37 CEST - Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen (VGR), Västtrafik och Fyrbodals kommunalförbund har tillsammans undertecknat en avsiktsförklaring för att fortsatt främja biogas i Fyrbodal. Nämnder och styrelser är eniga om att regiontrafiken ska köra på biogas och att produktion och användning av biogas spelar en fortsatt viktig roll som en del i omställningen till oberoende av fossila drivmedel för att klara klimatmålen.

Region Kronoberg ökar mest på miljölista

Press Releases - Published: 2020-05-28 14:20 CEST - Region Kronoberg

Varje år granskar Miljöfordon Sverige kommuners och regioners fordonsflottor ur ett miljöperspektiv. I år visar rapporten att Region Kronoberg har gjort den största förbättringen jämfört med förra året av landets regioner.

Förslag om biogas anger rätt väg

Press Releases - Published: 2019-12-19 15:15 CET - Avfall Sverige AB

Regeringens utredare har presenterat ett paket med flera förslag för att stötta svensk biogas. Stödet är välkommet och Avfall Sverige ser positivt på att utredningen klargör de stora samhällsekonomiska vinster som biogasen, men också biogödseln, ger. Att biogas i andra länder generellt får högre stöd innebär dock en fortsatt risk att svensk biogas konkurreras ut.

Producera egen energi på ditt lantbruk

Press Releases - Published: 2018-11-19 13:12 CET - Energikontor Sydost

Lantbrukare i Blekinge har en stor potential att själva producera biogas och solel. 20 november är lantbrukare från länet inbjudna till en inspirationskväll i Sölvesborg om möjligheter, stöd och regelverk för egenproducerad energi på lantbruk.

Klimatklivet stödjer teknikskifte för tunga transporter

Press Releases - Published: 2018-09-27 10:00 CEST - Naturvårdsverket

16 företag har fått stöd från Klimatklivet för att främja användningen av flytande biogas i tung trafik. Bland dem finns producenter, aktörer som bygger tankstationer och åkerier som har ställt om sina fordon till att köra på flytande biogas.

Kalmar län arena för satsning på flytande biogas i tunga transporter

Press Releases - Published: 2018-04-12 14:17 CEST - Energikontor Sydost

Regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige lanserar, i ett brett samarbete, fem arenor runt om i landet för att påskynda omställningen till fossilfria, tunga transporter. Kalmar län är hem för arenan för flytande biogas som samlar aktörer från hela landet.

Öppet hus på vår sorteringsanläggning

Press Releases - Published: 2018-03-16 10:26 CET - Kretslopp Sydost

Vi fortsätter med våra populära studiebesök på den optiska sorteringsanläggningen i Moskogen.