Daniel Uppsäll blir tillförordnad VD på Energikontor Sydost AB

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-06-20 14:35 CEST - Energikontor Sydost

Daniel har arbetat på Energikontor Sydost AB i ett och ett halvt år med projekt inom energieffektivisering och grön upphandling. Sen ett halvår tillbaka har han varit gruppchef för halva personalstyrkan. Daniel har en bakgrund som civilingenjör med inriktning på miljö, vatten och energiteknik. Han har tidigare arbetat i kommunal verksamhet och som konsult inom energiområdet och han har god erfarenhet både som chef och projektledare.

Femteklassare vill rädda världen med en duschtimer

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-06-15 17:10 CEST - Energikontor Sydost

Johan Fogby i klass fem i Rinkabyholm utanför Kalmar tycker att alla måste hjälpa till att rädda världen. Han tog initiativet till att hela klassen skulle få en duschtimer för att spara energi. Energikontor Sydosts Christel Liljegren och Kalmar kommuns Energi- och klimatrådgivare Marie Jönsson kom med duschtimers och passade på att prata om hur enkelt det är att spara energi hemma om man vet var de dolda energitjuvarna finns.

Stefan Olsson lämnar sin post som VD på Energikontor Sydost AB

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-06-12 16:13 CEST - Energikontor Sydost

Stefan Olsson har innehaft posten som VD i fyra år. Under denna tid har verksamheten nästan fördubblats. Nu väljer han att återgå till sin tjänst som projektledare på Energikontor Sydost. ”Jag känner att när företaget nu går in i en ny fas i sin utveckling är det läge att lämna över till en ny VD att ta över” säger Stefan Olsson.

Borgholm har det energismartaste teamet!

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-05-24 13:19 CEST - Energikontor Sydost

Efter att ha kämpat tillsammans i fyra månader gav alla insatser resultat. Med en genomsnittsbesparing på nära 16 %, den varma vintern till trots, stod Team Snåljåparna från Borgholm som segrare i den första av två deltävlingar på väg mot EM-finalen i Bryssel 2013.

Klart för flytt av Experimentlabbet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-05-23 15:35 CEST - Energikontor Sydost

Experimentlabbets flytt till Kulturhuset i Oskarshamn från Kalmar är nu beseglat med ett handslag.

Nu ska idrotten i sydost spara energi

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-04-19 13:39 CEST - Energikontor Sydost

Energikontor Sydost ska, tillsammans med Smålandsidrotten, hjälpa idrotten i sydost att spara energi. Många idrottsföreningar har höga räkningar för värme, el och vatten vilket ger mindre pengar över till idrotten. Målet är att idrottsföreningar ska spara minst 15 procent energi i sina anläggningar.

Stjärnor ska få åkerier att minska utsläpp

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-04-05 10:02 CEST - Energikontor Sydost

Hur uppnår man renare gods- och passagerartransporter? Hur uppmanar man åkerier att använda sig av ett sparsamt körsätt och investera i renare fordon? Stjärnmärkningssystemet ´ECOSTARS` är ett sätt att uppmuntra åkerier att öka energieffektiviteten och minska sina utsläpp, uppmuntra snabbare introduktion av fordon som använder sig av rent bränsle, samt att stödja utveckling av sparsamt körsätt.

Småskalig elproduktion från biomassa en ny möjlighet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-03-20 13:43 CET - Energikontor Sydost

Med ökande priser och skatter för olja så vänds nu blicken mot möjligheten att skapa el även i småskaliga värmeverk. Energikontor Sydost anordnar ett heldagsseminarium med fokus på bioenergi för värme och elproduktion i kombination. Det handlar om möjligheter och teknik för nya och befintliga anläggningar i närvärme, industri och fastigheter. Föreläsare är bland annat Per Rosén, EON Värme, Ulf Strenger, Grontmij AB och Lennart Värmby som talar om regler för anslutning och betalning av egenproducerad el.

EU satsar 4 miljoner på bioenergi i sydöstra Sverige

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-03-02 15:25 CET - Energikontor Sydost

Bioenergi är nära förknippat med sydöstra Sverige och regionen är ledande i Europa med en andel av bioenergi på knappt 50 % av all energianvändning.

Ljungby och Tingsryd skriver under Borgmästaravtalet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-12-05 08:50 CET - Energikontor Sydost

När nu ytterligare två av länets kommuner skriver under Borgmästaravtalet har regionen kommit ett steg längre på vägen till att bli Europas grönaste region. Under Mötesplats Södra Småland den 7:e dec i Växjö Konserthus (www.rfss.se) är temat ”Vilka utmaningar står vår region för framöver och vad gör vi för att möta dem?”