Miljöpartiet vill bygga 2000 fler lägenheter och högre än alliansen i stadshuset

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-03-08 08:32 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I STOCKHOLMS STADRagnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm08-508 29 000 (växel)

Fler studentbostäder, snabbare

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-03-06 09:40 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

Sedan 2010 har endast ett drygt hundratal studentbostäder byggts i Stockholm. Nu vill Miljöpartiet att stadens kommunala bostadsbolag till en början köper in 500 tillfälliga, mobila studentbostäder och att exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret ser över möjligheterna att uppföra mellan 2500-5000 tillfälliga studentbostäder i Stockholm. 

MP: Omvandla fler av stadens fastigheter till studentbostäder

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-12-12 09:16 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I STOCKHOLMS STADRagnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm08-508 29 000 (växel)

MP Stockholm vill omvandla Bromma flygplats till ny stadsdel

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-11-08 11:00 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

Miljöpartiet i Stockholms stad presenterar idag en ny stadsdel i Stockholms stad - Bromma parkstad. Miljöpartiet har beräknat bostadspotentialen för Bromma flygfält, låtit arkitekter rita på en helt ny stadsdel, sett över spårförbindelserna och synat avtalet för Bromma flygplats i sömmarna.

Påminnelse pressinbjudan: 50 000 nya bostäder och 30 000 nya arbetsplatser

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-11-08 08:20 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

Miljöpartiets språkrör Åsa Romson och oppositionsborgarrådet i Stockholms stad, Daniel Helldén, presenterar idag ett nytt förslag för att omvandla Bromma flygplats till Bromma parkstad; en ny miljöstadsdel med ett eget unikt kretsloppstänkande, en stadsdel med 50 000 nya bostäder och 30 000 nya arbetsplatser.

Bostäder för unga och studenter i Stockholm kan inte vänta

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-08-21 08:02 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Miljöpartiet i Stockholm stad ser allvarligt på den moderatledda majoritetens obeslutsamhet när det gäller att bygga studentbostäder. Ungdomar och studenter är en fantastisk resurs för Stockholm, men behandlas idag som andra klassens medborgare på bostadsmarknaden.

Var femte bostad till unga och studenter

Pressmeddelanden - Publicerad: 2010-08-24 12:11 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Rapporten "Bygg för ett ungt Stockholm - 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter" presenterades idag på ett frukostmöte. Inbjudna var studentorganisationer, privata och kommunala bostadsföretag och andra aktörer inom bostadsbyggande.