Planer på nya bostäder i Skogsängen i Eskilstuna

Pressmeddelanden - Publicerad: 2022-01-14 10:33 CET - Eskilstuna kommun

En ny detaljplan håller på att tas fram för att bygga nya bostäder längs Vasavägen, Stenkvistavägen och Kälkbacksvägen samt att bygga ut Kälkbacksvägens förskola. Syftet är att skapa förutsättningar för en levande och attraktiv stadsdel för såväl boende som besökare i Skogsängen. Nu ska förslaget ut på samråd.

40 nya småhustomter i Bergeforsen - Ledningsflytt och avverkning påbörjas i sommar

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-06-11 12:33 CEST - Timrå kommun

Efterfrågan på småhustomter har ökat i Timrå och nu ska kommunen färdigställa 40 småhustomter i Djupängen. Den första etappen omfattar 17 tomter. Kommunen äger marken och exploateringen planeras att ske i samverkan med privata exploatörer.

Byggforum 2017 med ny markanvisningstävling

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-10-24 13:30 CEST - Eskilstuna kommun

Eskilstuna växer och det behövs fler bostäder, nya arbetsplatser och utbyggd service. 25 oktober bjuder Eskilstuna kommun in till Byggforum. En mötesplats för byggbranschen med fokus på bostadsbyggande.

Olert Fastigheter AB köper Vivsta skola

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-10-23 14:54 CEST - Timrå kommun

Nu är försäljningen av Vivsta skola och simhallen i sitt slutskede. Efter en lång anbudsprocess har valet landat på Olert Fastigheter AB. – Det känns väldigt roligt att Olert Fastigheter AB är intresserad av att köpa kvarteret med Vivsta skola och simhallen, säger Ewa Lindstrand, kommunstyrelsens ordförande.

Micael Löfqvist blir ny vd för AB Timråbo

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-09-07 08:55 CEST - Timrå kommun

Vi kan idag berätta den glädjande nyheten, att det blir MittSverige Vatten & Avfalls vd, Micael Löfqvist som blir ny vd för AB Timråbo.

Första spadtag i Gnesta

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-04-04 08:35 CEST - Gnesta kommun

Allmänheten får möjlighet att lämna synpunkter på detaljplan för nybyggnad i Timrå centrum

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-12-21 10:41 CET - Timrå kommun

Just nu råder en stor efterfrågan på nya bostadslägenheter i Timrås centrala delar. Därför har ett planarbete initierats för att pröva möjligheten att genom en detaljplan skapa förutsättningar att bebygga fastigheten Vivsta 3:11 med ett flerbostadshus i åtta våningar.

Nya bostäder i Munktellstaden - Detaljplanen för kvarteret Nithammaren 8 godkänd av stadsbyggnadsnämnden

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-10-12 13:30 CEST - Eskilstuna kommun

Det behövs fler bostäder i Eskilstuna och just nu pågår planuppdrag för 2500 nya bostäder. Det råder fortsatt stort tryck på förhandsbesked och bygglovsansökningar.

Inbjudan: Unik stadsomvandling pågår i Munktellstaden i Eskilstuna

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-09-14 12:38 CEST - Eskilstuna kommun

I anrika Munktellstaden intill ån i centrala Eskilstuna pågår nu en omfattande stadsutveckling. Gamla fabrikslokaler med nytt innehåll får nu sällskap av flera nya byggnader och nya inslag i stadsmiljön som ska göra området än mer levande och attraktivt.

Eskilstuna inviger Sveriges miljövänligaste badhus

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-05-27 15:35 CEST - Eskilstuna kommun

I morgon den 28 maj slår Eskilstunas helt nya badhus, Munktellbadet, upp portarna med ett stort utbud badupplevelser för alla åldrar. Med tillgänglighet som ledstjärna och Sveriges första badhus att certifieras Miljöbyggnad Guld är Munktellbadet ett av världens mest moderna badhus.