Därför håller MP:s plan om bostäder på Bromma flygplats

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-02-20 11:10 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

I rapporten Därför håller inte bostadsplanerna på Bromma påstår Stockholms Handelskammare att det inte är möjligt att bygga 50 000 bostäder på Bromma flygplats. Miljöpartiet har genom visionsdokumentet Bromma Parkstad visat vilken enorm markresurs som flygplatsen innebär samtidigt som att flyget som går till och från Bromma kan dirigeras om till Arlanda. Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd i Stockholms Stad, menar att rapporten från Stockholms Handelskammare lyfter utmaningar som finns oavsett var man bygger i Stockholm.  

Stockholm har fått en ny politisk majoritet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-10-15 15:19 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Idag presenterade Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ enplattform för de kommande fyra årens majoritetsstyre. 

Tung flygtrafik kommer att öka över Stockholm

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-09-05 12:28 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Swedavias egna prognoser visar att den tunga flygtrafiken från och till Bromma flygplats kommer att fördubblas fram till 2040. Det kommer att medföra fler flygplan och mer buller över Stockholm.

44 procent av stockholmarna vill bygga bostäder på Bromma flygplats

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-08-26 10:06 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Enligt en ny undersökning från Demoskop vill 44 procent av stockholmarna avveckla Bromma flygplats till förmån för att bygga fler bostäder. Antalet stockholmare som vill behålla Bromma flygplats är 43 procent.

Bostäder på Bromma flygplats skulle skapa 200 000 jobb

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-08-22 07:29 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Enligt en rapport från Riksdagens utredningstjänst skulle Miljöpartiet i Stockholms stads förslag om att bygga 50 000 bostäder på en yta som motsvarar Bromma flygplats leda till 200 000 nya arbetstillfällen i hela Sverige.

Därför vill MP lägga ned Bromma flygplats

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-05-15 09:33 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Bromma flygplats är ingen förutsättning för tillväxt utan snarare tvärtom, något som hämmar Stockholms tillväxt och riskerar att skada stockholmarnas hälsa. De höjd-, säkerhets- och bullerrestriktioner som följer av Bromma flygplats hindrar Stockholm från att bygga högre byggnader och fler bostäder i hela Stockholms stad.

Stockholm föreslås undantag från bullerkrav i statlig utredning

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-11-13 16:27 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

Som enda stad i landet ska Stockholm undantas från reglerna om maxbuller. Det föreslår en utredning från regeringen. Anledningen är att Bromma flygplats annars inte skulle kunna expandera som planerat.

MP Stockholm vill omvandla Bromma flygplats till ny stadsdel

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-11-08 11:00 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

Miljöpartiet i Stockholms stad presenterar idag en ny stadsdel i Stockholms stad - Bromma parkstad. Miljöpartiet har beräknat bostadspotentialen för Bromma flygfält, låtit arkitekter rita på en helt ny stadsdel, sett över spårförbindelserna och synat avtalet för Bromma flygplats i sömmarna.

Påminnelse pressinbjudan: 50 000 nya bostäder och 30 000 nya arbetsplatser

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-11-08 08:20 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

Miljöpartiets språkrör Åsa Romson och oppositionsborgarrådet i Stockholms stad, Daniel Helldén, presenterar idag ett nytt förslag för att omvandla Bromma flygplats till Bromma parkstad; en ny miljöstadsdel med ett eget unikt kretsloppstänkande, en stadsdel med 50 000 nya bostäder och 30 000 nya arbetsplatser.