Nytt Återbrukshus öppnar i Bromma

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-04-27 07:00 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Lördagen den 29 april öppnar ett nytt Återbrukshus på Bromma återvinningscentral (ÅVC). I återbrukshuset kan stockholmare lämna saker som kan få nytt liv eller kan gå direkt till en annan ägare. Textilier som lämnas på Bromma ÅVC ingår dessutom i ett unikt textilsorteringsprojekt. Återbruk är ett viktigt led i arbetet med att spara energi och naturresurser genom ökad cirkulär ekonomi i staden. Därför satsar staden nu på ökat återbruk, mobila återvinningsstationer och automatiska stationer för farligt avfall.

Miljöpartiet får fem nya ordföringar

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-11-11 13:04 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

I söndags avslutades Miljöpartiets interna val till Stockholms stads facknämnder och stadsdelnämnder. Miljöpartiet får fem nya ordföringar i Bromma, Hägersten/Liljeholmen, Skarpnäck, Spånga/Tensta och Östermalm.

Tung flygtrafik kommer att öka över Stockholm

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-09-05 12:28 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Swedavias egna prognoser visar att den tunga flygtrafiken från och till Bromma flygplats kommer att fördubblas fram till 2040. Det kommer att medföra fler flygplan och mer buller över Stockholm.

Bostäder på Bromma flygplats skulle skapa 200 000 jobb

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-08-22 07:29 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Enligt en rapport från Riksdagens utredningstjänst skulle Miljöpartiet i Stockholms stads förslag om att bygga 50 000 bostäder på en yta som motsvarar Bromma flygplats leda till 200 000 nya arbetstillfällen i hela Sverige.

MP Stockholm vill omvandla Bromma flygplats till ny stadsdel

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-11-08 11:00 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

Miljöpartiet i Stockholms stad presenterar idag en ny stadsdel i Stockholms stad - Bromma parkstad. Miljöpartiet har beräknat bostadspotentialen för Bromma flygfält, låtit arkitekter rita på en helt ny stadsdel, sett över spårförbindelserna och synat avtalet för Bromma flygplats i sömmarna.