Skamligt att föreslå ny funkisskatt

Press Releases - Published: 2021-11-19 08:00 CET - Funktionsrätt Sverige

Både regeringen och oppositionen säger i sina budgetförslag att de ska ta bort den så kallade ”funkisskatten”. Men i den skuggbudget som i veckan presenterades av M, KD och SD finns förslag som skapar en ny skatteklyfta mellan löntagare/pensionärer och de som har aktivitets- och sjukersättning. "Den här nya ”funkisskatten” innebär ytterligare ett svek mot många personer med funktionsnedsättning. Vi hoppas att partierna drar tillbaka förslaget", kommenterar Funktionsrätt Sveriges ordförande Elisabeth Wallenius.

Hållbarhet och konkurrenskraft i fokus i regionutvecklingsnämndens detaljbudget för 2022

Press Releases - Published: 2021-10-22 15:28 CEST - Västra Götalandsregionen

Regionutvecklingsnämnden har idag beslutat om drygt en miljard kronor i detaljbudget för 2022. Den präglas av återstart efter pandemin och har fokus på regionfullmäktiges mål att stärka innovationskraften, bygga kompetens och knyta samman Västra Götaland. En stor del går till insatser inom elektrifiering, digitalisering, cirkulära affärsmodeller och fullföljda studier. Det klimatstrategiska arbetet genomsyrar samtliga mål och fokusområden i budgeten.

Alliansen i Salem: “Ut ur pandemin, kvar i ekonomin”

Press Releases - Published: 2021-05-27 11:05 CEST - Salems kommun

Salems ekonomi har klarat påfrestningarna under pandemin väl. Alliansens budgetstrategi för de kommande tre åren bygger på oförändrad skatt och anslagsökningar framför allt på utbildningsområdet, samtidigt som enprocentsmålet hålls 2022 och 2023. Resultatet för 2024 är mot bakgrund av den osäkerhet som råder kring utvecklingen budgeterat för ett nollresultat.

Fler skuldsatta i Eskilstuna kommun än riket i genomsnitt

Press Releases - Published: 2021-05-05 08:53 CEST - Eskilstuna kommun

Antalet skuldsatta i Eskilstuna kommun är 5,2 procent vilket ligger högre än riket, 3,8 procent. Trots detta har budget- och skuldrådgivningen i nuläget ingen väntetid. Det innebär att fler skulle kunna få omgående hjälp med att hantera sin ekonomiska situation.

Företagarna om vårbudgeten: arbetslinjen framför bidragslinjen

Press Releases - Published: 2021-04-15 08:22 CEST - Företagarna

Ekonomiska åtgärder syns i kvartalsrapporten - positiv avvikelse för första gången på två år

Press Releases - Published: 2020-05-06 16:33 CEST - Timrå kommun

Timrå kommuns kvartalsrapport, 31/3 2020, redovisar en positiv budgetavvikelse om 17,4 miljoner kronor för perioden. Mycket glädjande är att även årsprognosen för 2020 visar på ett positivt resultat om 8,8 miljoner kronor.

Ny rapport analyserar läget i den svenska jämställdhetspolitiken

Press Releases - Published: 2020-04-24 11:37 CEST - Jämställdhetsmyndigheten

En tydlig styrning mot de jämställdhetspolitiska delmålen gör skillnad. Det visar Jämställdhetsmyndighetens nya samlade lägesrapport av den svenska jämställdhetspolitiken.

Budgeten: Satsning på föräldralediga men urholkade generella anslag

Press Releases - Published: 2019-09-18 10:54 CEST - Studieförbunden

I budgetpropositionen för 2020 finns ingen ökning av de generella anslagen till studieförbunden, men nya satsningar på utrikes födda föräldralediga och fortsatta resurser till Svenska från dag 1.

Naturvårdsverket får ytterligare drygt en miljard

Press Releases - Published: 2019-06-18 17:36 CEST - Naturvårdsverket

Budgetbeslutet i riksdagen den 18 juni innebär ytterligare drygt en miljard kronor till Naturvårdsverket. Pengarna satsas bland annat på skötsel av natur runt om i hela landet och till Klimatklivet som öppnar på nytt för nya ansökningar i augusti.

50 miljoner till studieförbunden försvinner i vårpropositionen

Press Releases - Published: 2019-04-10 10:55 CEST - Studieförbunden

Studieförbunden kommenterar regeringens vårproposition 2019. De 50 miljoner kronor som tidigare avsatts till att stärka studieförbundens arbete för att öka föräldrars delaktighet i sina barns lärande försvann ur den beslutade budgeten för 2019 och återställs inte i VÅP:en.