Välfärdssatsningar bra men ledarperspektivet saknas

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-09-20 10:42 CEST - Sveriges Skolledarförbund

Satsningar på lärarna är viktiga och bra men skolan blir ingen attraktiv arbetsplats om den inte lyckas rekrytera och behålla skickliga skolledare. Det är oroande att regeringen helt verkar sakna ledarperspektiv i sin skolutvecklingspolitik. Så kommenterar Matz Nilsson, ordförande för Sveriges Skolledarförbund, regeringens budgetproposition som presenterades idag.

Bra med Komvux-garanti men det saknas fortfarande satsningar på ledarskapet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-09-21 12:36 CEST - Sveriges Skolledarförbund

​Sveriges Skolledarförbund välkomnar de satsningar på skolan som regeringen presenterade idag. Särskilt glädjande är den rätt till vuxenutbildning som regeringen föreslår.