Covid-19: Förändringar och läget i Eskilstuna kommun v 49

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-12-03 16:39 CET - Eskilstuna kommun

Läget inom vård- och omsorgsverksamheterna är stabilt. Gymnasieskolorna utökar sin fjärr- och distansundervisning. Eskilstuna kommun följer utvecklingen och gör kontinuerligt förändringar i den kommunala verksamheten för att bromsa smittspridningen av covid-19.

Förskolan Smedjan stängs på grund av covid-19 smitta.

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-11-29 13:14 CET - Kalmar kommun

Utbildningsnämndens ordförande Lasse Johansson har beslutat att stänga förskolan Smedjan tillfälligt under perioden 30 november till och med 2 december.

Förändringar och läget i Eskilstuna kommun med anledning av covid-19

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-11-27 10:26 CET - Eskilstuna kommun

Smittspridning ökar fortfarande i länet och kommunen. De lokala restriktionerna 5–26 november är förlängda till 13 december. Eskilstuna kommun följer utvecklingen och gör kontinuerligt förändringar i den kommunala verksamheten för att minska smittspridning.

Eskilstuna kommuns julgåva till medarbetare stöttar det lokala näringslivet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-11-26 08:51 CET - Eskilstuna kommun

Eskilstuna kommun tackar sina medarbetare med en julgåva i form av ett presentkort. Det kan användas hos lokala handlare, restauranger och andra näringsidkare i Eskilstuna, företag som drabbats hårt av coronapandemin.

Ingen region har tagit sitt fulla ansvar för individuell vård och behandling

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-11-24 09:47 CET - Inspektionen för vård och omsorg

IVO konstaterar allvarliga brister hos regionerna vad gäller medicinsk vård och behandling av personer på särskilda boenden för äldre under covid-pandemin. IVO gör bedömningen att ingen av regionerna har tagit det fulla ansvaret för att säkerställa en individuellt behovsanpassad vård och behandling.

Stark avrådan från besök på vård- och omsorgsboendet Vänskapens väg

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-11-21 16:43 CET - Kalmar kommun

Efter dialog med regionens smittskyddsläkare och hygienöverläkare avråder omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun starkt från samtliga besök på vård- och omsorgsboendet Vänskapens väg.

D-vitamin är effektivt mot covid-19 – forskningen visar mycket goda resultat!

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-11-20 11:36 CET - Nordic Nutrition Council

D-vitamin påverkar immunförsvaret, särskilt när det gäller skydd mot infektioner. För låga nivåer i blodet har kopplats till flera olika hälsobesvär. Forskning tyder också på att tillräckliga D-vitaminnivåer ger immunförsvaret mer kraft att förhindra infektioner i luftvägarna, som influensa och bronkit.

Flöjtvägens förskola i Eskilstuna stänger på grund av personalbrist

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-11-16 15:54 CET - Eskilstuna kommun

På grund av personalbrist stänger Flöjtvägens förskola från och med 17 november. Beslutet togs av förskolenämndens ordförande 16 november 2020 utifrån att flera av personalen testats positivt för covid-19 och det inte går att bedriva verksamheten med kvarvarande personalstyrka.

Fortsatt handlingshjälp till riskgrupper i Eskilstuna

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-11-13 09:10 CET - Eskilstuna kommun

Riskgrupper kommer även framöver kunna få hjälp med att handla och hämta ut medicin. Eskilstuna kommun väljer att fortsätta samarbetet med Svenska kyrkan Eskilstuna pastorat.

Corona är ett stresstest som blottlägger sprickorna i funktionsrätten

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-11-13 07:07 CET - Funktionsrätt Sverige

Coronapandemin påverkar oss alla och personer med funktionsnedsättningar har drabbats hårt under det senaste året. ”När vi följer upp hur Sverige efterlever FN:s funktionsrättskonvention, ser vi ytterligare försämringar på viktiga områden”, säger Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sveriges ordförande.