Stockholms stad får pris för årets cykelprestation

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-11-14 12:13 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

Med en motivering om innovationskraft, många cykelparkeringar och tydliga investeringar i cykelinfrastruktur vinner Stockholms stad det pris för årets cykelprestation som Region Stockholm delar ut årligen sedan 2015. Regionen menar att Stockholms stads cykelsatsning är ”imponerande till och med på internationell nivå”.

Nya cykelbanor i Stockholm ofta billigare än budgeterat, visar ny sammanställning

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-10-31 12:30 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

Vanligare att investeringar i ny cykelinfrastruktur går under budget än över budget, visar sammanställningen av Stockholms stads cykelmiljard 2012-2018. Samtidigt redovisas att den genomsnittliga kostnaden per kilometer för ny cykelinfrastruktur är 18,5 miljoner, vid dubbelräkning av enkelriktade cykelbanor. Väsentligt lägre än vad som ibland har påståtts.

59 kilometer nya cykelbanor och 11 000 cykelparkeringar har byggts i Stockholm

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-10-31 08:15 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

Nu slutredovisas alla de cykelprojekt som ingått i cykelmiljarden 2012-2018, en slutredovisning som visar på att Stockholms stad anlagt 59 kilometer nya cykelbanor inom ramen för 90 olika investeringsprojekt och byggt över 11 000 nya cykelparkeringar under de senaste åren.

Upprustning av Vasagatan för ett mer levande stadsliv

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-09-04 08:00 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

I dag beslutar kommunfullmäktige i Stockholms stad om en helhetsupprustning av Vasagatan. Den innebär nya cykelbanor, breddade gångbanor med nya träd på gatans båda sidor, fler sittplatser, nya cykelparkeringar, förbättrad tillgänglighet och förbättrad belysning.

Historisk satsning på ökad trafiksäkerhet i Stockholm

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-06-12 18:48 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

750 miljoner fram till 2026 i en historisk satsning på ökad trafiksäkerhet i Stockholm beslutade kommunfullmäktige på måndagen. Alla stadsdelar får åtgärder för oskyddade trafikanter och för att få fler bilister att hålla skyltad hastighet.

Pressträff 8/5 ny trafik- och gatumiljöplan för City

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-05-05 13:00 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

På en pressträff måndag den 8 maj kl 11 i stadshuset presenterar trafikborgarrådet Daniel Helldén en ny gatu- och trafikmiljöplan för Stockholms innerstad.

Beslut om cykelåtgärder för 312 miljoner

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-06-16 06:00 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

I eftermiddag fattar trafiknämnden i Stockholms stad ett mångmiljonbeslut om cykelåtgärder - totalt 312 miljoner kronor. Trafiknämnden tar också beslut om en lägesrapport för kommunal samlastning av varor, kommande laddgator för elbilar och ett EU-projekt för 36 miljoner.

Pressinbjudan byggstart nya cykelbanor på Långholmsgatan den 3/5

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-04-29 13:00 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Långholmsgatan vid Hornstull är ett av Stockholms mest använda cykelstråk med cirka 10 000 cyklister per dygn under högsäsong, men som i dag helt saknar infrastruktur för cykel. Tisdag den 3 maj kl 11 bjuder Stockholms stad och entreprenören in till byggstart av de beslutade nya cykelbanorna för 35 miljoner.

Beslut om bilfri dag den 18 september

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-04-14 06:00 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Trafiknämnden beslutar i dag att arrangera I stan utan min bil den 18 september i delar av Norrmalm och Gamla stan, som en del av den Europeiska trafikantveckan. I dag arrangerar också Stockholms stad och Nederländska ambassaden m fl ett seminarium om resvanor, hälsa och ekonomi, där trafikborgarrådet Daniel Helldén inleder kl 13.

Så kan Stockholm få fler barn att gå eller cykla till skolan

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-10-15 08:00 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Allt färre barn går eller cyklar till skolan och allt fler vuxna skjutsar sina barn i bil till skolan och fritidsaktiviteter. I dag skickar Stockholm stad ut på en remiss en plan för att få fler säkra och trygga skolvägar och uppmuntra till hållbart resande.