Det icke-identiska ger plats åt utopin

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-01-20 13:17 CET - Södertörns högskola

Det finns en "plats" där beskrivningen av tingen inte motsvaras av tingen själva - det icke-identiska. I Theodor W. Adornos filosofi utgör det icke-identiska en öppning för förverkligande av det utopiska. Så tolkar Anders Bartonek Adornos teori i en avhandling i filosofi som han försvarar den 21 januari vid Södertörns högskola.

Kostymen ett mångtydigt plagg

Pressmeddelanden - Publicerad: 2010-09-15 16:43 CEST - Södertörns högskola

Vid sekelskiftet 1900 klädde sig nästan alla män i kostym. På ytan en enhetlig klädsel - men det som brukar kallas ”den borgerliga tjänstemannens uniform” var ett mångtydigt klädesplagg som kan berätta mycket om sina bärare och samhället. Anna Hedtjärn Wester disputerar med en avhandling om män i kostym bland tre olika grupper i samhället för hundra år sedan: prinsar, konstnärer och tegelbärare.

Global uppvärmning kan ha orsakat förflyttning av lavar

Pressmeddelanden - Publicerad: 2010-05-31 10:12 CEST - Södertörns högskola

I en avhandling presenteras forskning vid Södertörns högskola om utbredning och spridning av epifyter, lavar som förekommer på träd. Studier visar att somliga lavarter förekommer mest på yngre ekar, andra arter mest på äldre. Även att anledningen till att gul dropplav är sällsynt verkar vara brist på ekar och att den globala uppvärmningen skulle kunna vara orsak till förflyttning av lavar.