Heckschers förslag ökar chansen för svårt sjuka

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-06-04 15:17 CEST - Njurförbundet

Det finns hinder i lagen som försvårar för den som vill donera organ att få göra det. 2013 fick därför läkaren Anders Milton regeringens uppdrag att utreda hur man skulle kunna eliminera olika hinder för organdonationer.

Anders Miltons förslag tillmötesgår människors vilja att få donera organ och ge fler möjlighet att överleva

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-09-30 00:03 CEST - Njurförbundet

Idag överlämnar Anders Milton sina förslag från den statliga Donationsutredningen till sjukvårdsminister Gabriel Wikström. Problemen som utgjort hinder för organdonation har under många år uppmärksammats av bland annat Livet som Gåva, företrädare för etik, politik och hälso- och sjukvård.

Njurtransplantationer bör ingå i rikssjukvården

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-05-04 06:15 CEST - Njurförbundet

Fakta:

Organdonationer All time high under 2014

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-01-07 06:02 CET - Njurförbundet

Antalet organdonationer under 2014 har aldrig tidigare varit så många redovisar Svensk Transplantationsförening i sin årliga statistik. 166 organdonationer under 2014 i jämförelse med 151 året innan. Stockholmsregionen utmärker sig och redovisar den absolut största ökningen med 15 fler donatorer under 2014, en ökning med nära 60 procent. 19 fler njurtransplantationer utfördes i landet under 2014 och det totala antalet hamnade på 440. Av dessa utfördes 151 med en levande givare vilket motsvarar 34 procent av det totala antalet njurtransplantationer.

Äggdonatorer intressantare än njurdonatorer

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-10-18 05:35 CEST - Njurförbundet