Ny rapport om Stockholmsluften

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-03-27 12:07 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Idag presenteras en ny rapport från miljöförvaltningen i Stockholms stad med en översikt över stadens luftkvalitet under 2016. I rapporten kommer man fram till att stadens luftkvalitet förbättrats men att trots detta behöver fler åtgärder vidtas för att minimera inverkan på Stockholmarnas hälsa.

Beslut i dag - förbättrad hälsa för stockholmarna med utökat dubbdäcksförbud

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-11-12 16:30 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

Trafiknämnden beslöt på torsdagseftermiddagen att utöka dubbdäcksförbudet till även Fleminggatan och Kungsgatan från den 1 januari 2016. Sedan 2010 är dubbade vinterdäck förbjudna på Hornsgatan. Anledningen är att dubbdäcken river upp partiklar från asfalten som är mycket farliga för stockholmarnas hälsa.

Utan dubbdäcksavgifter återstår endast utökat dubbdäcksförbud

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-03-31 14:30 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Idag redovisade regeringens utredare förslag på åtgärder som kan minska halterna av farliga partiklar i luften i vissa tätorter, däribland Stockholm. Den största källan till partiklar i tätortsmiljön (PM10) bedöms vara vägslitage till följd av användning av dubbdäck.

MP:s vallöfte - renare luft i Stockholm

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-03-07 08:39 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

En aktuell rapport  visar att luften i Stockholm har försämrats under 2013 jämfört med året innan. Alliansen i Stockholms stad har misslyckas med att nå målen för partiklar (PM10) på 4 av 5 mätstationer under 2013 och när det gäller kvävedioxid (NO2) klarade man inte miljökvalitetsnormerna på någon mätstation alls.

Inga dubbdäcksavgifter i regeringens budget

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-09-18 10:41 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Luften i Stockholm är så smutsig att staden bryter mot både EU:s miljökvalitetsnormer och Sveriges miljökvalitetsmål för frisk luft. Trots det väljer regeringen och den styrande majoriteten i staden att återigen inte fatta de nödvändiga beslut som kan förbättra luftkvaliteten i Stockholm.

Utöka dubbdäcksförbudet för stockholmarnas hälsa

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-08-28 08:32 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Varje år dör människor i Stockholm till följd av hälsovådlig luft. Trots det har alliansen i Stockholms stad under lång tid skjutit på de åtgärder som behövs för att klara en godtagbar luftkvalitet. Nu vill Miljöpartiet att Stockholms stad tar fram en beredskapsplan för att minska dubbdäcksanvändningen under den kommande vintern.   

MP vill ha snabba åtgärder för bättre luft

Pressmeddelanden - Publicerad: 2010-05-19 11:01 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Miljöpartiet välkomnar Ulla Hamiltons (M) uttalande om att dubbdäcksförbudet i Stockholm ska utökas.

Utöka dubbdäcksförbudet till hela Stockholms stad

Pressmeddelanden - Publicerad: 2010-05-10 15:17 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Idag har miljö- och trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M) presenterat en utvärdering av dubbdäcksförbudet på Hornsgatan. Miljöpartiet vill driva på utvecklingen för bättre luft i Stockholm.