MP:s vallöfte - renare luft i Stockholm

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-03-07 08:39 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

En aktuell rapport  visar att luften i Stockholm har försämrats under 2013 jämfört med året innan. Alliansen i Stockholms stad har misslyckas med att nå målen för partiklar (PM10) på 4 av 5 mätstationer under 2013 och när det gäller kvävedioxid (NO2) klarade man inte miljökvalitetsnormerna på någon mätstation alls.

Inga dubbdäcksavgifter i regeringens budget

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-09-18 10:41 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Luften i Stockholm är så smutsig att staden bryter mot både EU:s miljökvalitetsnormer och Sveriges miljökvalitetsmål för frisk luft. Trots det väljer regeringen och den styrande majoriteten i staden att återigen inte fatta de nödvändiga beslut som kan förbättra luftkvaliteten i Stockholm.

Utöka dubbdäcksförbudet för stockholmarnas hälsa

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-08-28 08:32 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Varje år dör människor i Stockholm till följd av hälsovådlig luft. Trots det har alliansen i Stockholms stad under lång tid skjutit på de åtgärder som behövs för att klara en godtagbar luftkvalitet. Nu vill Miljöpartiet att Stockholms stad tar fram en beredskapsplan för att minska dubbdäcksanvändningen under den kommande vintern.   

MP: ny motion till riksdagen för att förbättra den hälsofarliga luften i Stockholm

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-10-04 16:04 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Nu lämnar Miljöpartiet i riksdagen in en motion för att komma till rätta med den hälsofarliga luften i Stockholm. Den utgör en viktig grundförutsättning för att se till att Stockholm och andra drabbade kommuner har de verktyg de behöver för att själva kunna genomföra de åtgärder de bedömer är viktiga för att förbättra luften.