Ekonomiskt bistånd på historiskt låga nivåer – lägsta siffran sedan 1965

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-05-20 07:15 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Det ekonomiska biståndet i Stockholm ligger på historiskt låga nivåer. På bara ett år har 1 400 stockholmare blivit självförsörjande. Det visar en ny rapport från statistikföretaget Sweco.

Ekonomiskt bistånd till barn till papperslösa

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-12-08 07:06 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

Riktlinjerna för handläggning av ekonomiskt bistånd i Stockholms stad ska revideras och det nya förslaget ska behandlas på nästa socialnämnd den 13 december. De nya riktlinjerna innehåller ett tydligt barnperspektiv, vilket innebär en rad förbättringar för barn som vistas i Stockholm. Det handlar bland annat om att barn till papperslösa ska kunna få ekonomiskt bistånd och att en extra sommarlovspeng ska ges till barn vars föräldrar levt på ekonomiskt bistånd under längre tid.

95 miljoner extra satsas på barn och unga

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-10-07 11:00 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

95 miljoner kronor extra avsätts till fler insatser för barn och unga samt till ökad bemanning av socialsekreterare i Stockholms stads budget för 2016. Den totala budgeten inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård ligger på 955 miljoner kronor. Höjningen motsvarar därmed 10 procent.