Bioenergidagen i Växjö

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-11-24 06:30 CET - Energikontor Sydost

Fredag 25 november är det dags för Bioenergidagen, ett årligt arrangemang mellan Bioenergigruppen och Linnéuniversitetet, under vilket aktuella bioenergifrågor diskuteras. I år ligger fokus på att belysa konkurrensen på värmemarknaden, samt aktuell forskning inom förbränning och förgasning.

Energifrågor diskuteras i Karlshamn

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-11-08 06:30 CET - Energikontor Sydost

Energi- och klimatfrågan står i fokus när företag, politiker och tjänstemän samlas för årets EnergiTing Sydost på NetPort Science Park i Karlshamn torsdag 10 november. Dagen inleds med ett anförande av Cecilia Hellner, sekreterare i Energikommissionen. Därefter delas dagen in i tre spår med fokus på fordonsgas, lokal energi och hållbar snabbomställning. Markus Wråke, vd för Energiforsk avslutar dagen med att diskutera nordens roll i klimatarbetet.

Solelssatsning i Eskilstunas stadsplanering

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-06-27 08:00 CEST - Eskilstuna kommun

Eskilstuna kommun har beviljats medel från Energimyndigheten för att utveckla en modell för solelsoptimering i stadsplaneringen. Modellen ska användas vid framtagning av detaljplaner för ett nytt hållbart bostadsområde mellan Lagersberg, Råbergstorp och Fröslunda.

Två regionala projekt vinnare på sol

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-04-07 15:02 CEST - Västra Götalandsregionen

Två regionala insatser belönades när Solenergi Sverige belönade de bästa solsatsningarna 2015. Solcellsparken vid Skaraborgs sjukhus i Skövde som Västfastigheter, Västra Götalandsregionens fastighetsförvaltning låtit bygga och resultaten av samverkan i 23 kommuner inom överenskommelsen Sol i Väst som ska bidra till att minska fossilberoendet enligt klimatstrategin för Västra Götaland. De har blivit framgångsrika tack vare bred samverkan och förankring, och målmedvetenhet.

Eskilstuna investerar i fyra vindkraftverk från OX2

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-06-03 11:00 CEST - Eskilstuna kommun

Den hittills enskilt största kommunala upphandlingen av vindkraft i Sverige är avgjord. Idag tecknar Eskilstuna avtal med OX2 om förvärv av fyra vindkraftverk. Därmed tar kommunen ett stort steg för att uppnå uppsatta klimatmål och sänkta elkostnader.

Spjutspetskommun för utveckling av energismarta lösningar

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-02-17 11:30 CET - Eskilstuna kommun

Eskilstuna stärker sin ställning som en av Sveriges miljöbästa kommuner. Eskilstuna kommun och Energimyndigheten har skrivit på en avsiktsförklaring för att gemensamt arbeta för energismarta lösningar.- Genom en breddad samverkan även med näringsliv och Mälardalens högskola kan Eskilstuna utvecklas till en spjutspetskommun såväl nationellt som internationellt, menar Kristina Birath, miljö- och samhällsbyggnadsdirektör på Eskilstuna kommun.

Tänd ett ljus ... och spara el

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-11-13 08:30 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

Miljöpartiet i Stockholms stad föreslår en belysningspolicy för stadens alla verksamheter och bolag, i syfte att minska energianvändningen.

MP: Återvinn spillvärmen från privata företag

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-11-07 08:30 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

Att minska behovet och användningen av energi är alltid det allra mest miljövänliga. Ett sätt att göra det är att tillvarata spillvärme från den privata sektorn. Nu föreslår Miljöpartiet i Stockholms stad i en motion att staden ser över möjligheterna att återvinna mer spillvärme från privata företag.

Ny reportagefilm belyser teorin om marginalel

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-07-01 18:52 CEST - Borrföretagen

Marginalel är en omdebatterad teori. Förespråkarna för teorin menar att så fort en lampa tänds i Sverige ökar kolkraftverken på kontinenten sin elproduktion och därmed ökar vi på koldioxidutsläppen.