Så påverkas Sverige av klimatförändringen – ny kunskapssammanställning

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-02-19 10:51 CET - SMHI

Varmare klimat påverkar kärnkraftverkens kylvatten

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-12-07 14:24 CET - SMHI

Svensk Geoenergi bildas

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-11-22 08:30 CET - Borrföretagen

Den första mars 2013 anställs Signhild Gehlin av Geotec för att driva kompetenscentrum Svensk Geoenergi. Det är en satsning för att öka informationsspridningen, renodla och erbjuda geoenergibranschen många av de saker som idag Geotec inte hinner med.

Eskilstuna leder arbete för att utveckla energismarta städer i Europa

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-03-28 13:05 CEST - Eskilstuna kommun

Eskilstuna stärker sin position som en av Sveriges mest framstående städer inom miljö- och energifrågor. I ett EU-finansierat projekt kommer Eskilstuna vara ”Leading Partner” för att utveckla energismarta städer i Europa. Sammanlagt handlar det om sex medelstora städer och totalt 18 involverade partners i ett projekt som kommer att omsätta 4 miljoner euro.

Förnybar energi gynnas av ändrat klimat

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-02-29 10:09 CET - SMHI

Ny rapport från Avfall Sverige: Kommuners ansvar för avfall skapar tillväxt!

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-11-11 10:28 CET - Avfall Sverige AB

Om inte kommunerna hade haft viljan, uthålligheten och modet att satsa på ny teknik - hade Sverige då varit ett föregångsland i produktionen av biogas för fordon och biogödsel? Och om inte kommunerna samverkat med näringslivets specialkompetens, hade vi då sett den teknikutveckling vi har inom svensk avfallshantering?

Avfallsmängderna fortsätter minska

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-10-25 10:00 CEST - Avfall Sverige AB

Sverige har uppnått flera av miljömålen, insamling och behandling av källsorterat matavfall har ökat och – viktigast av allt – avfallsmängderna har minskat. Detta och mycket mer kan man läsa i den nyutkomna statistiska årsskriften Svensk Avfallshantering 2011.

Allt mer biogas används till fordonsdrift

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-09-30 15:10 CEST - Avfall Sverige AB

Energimyndigheten tilldelar kommunen pris för Energieffektiva Eskilstuna

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-05-31 14:46 CEST - Eskilstuna kommun

Eskilstuna kommun har fått utmärkelsen som bästa "payoff" för projektet Energieffektiva Eskilstuna inom Energimyndighetens program Uthållig kommun.

Avfallsmängderna fortsätter att minska

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-05-24 13:00 CEST - Avfall Sverige AB

Mängden hushållsavfall minskar för andra året i rad, visar Avfall Sveriges prognoser som i dag redovisas i Avfallstrenden 2011.