Storsatsning på energismarta livsmedelsbutiker

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-12-06 07:00 CET - Energikontor Sydost

Allt fler företag blir medvetna om sin energianvändning och dess miljöpåverkan. Dels kan användningen sänkas och dels kan den ställas om med förnybar energi. Ett av de mer framgångsrika exemplen i landet på detta är ett nätverk i sydostregionen som bildats i samverkan mellan dagligvaruhandlare och Energikontor Sydost. Nu satsar handlarna 150 miljoner kr på energieffektivisering och ska till år 2020 sänka sin energianvändning med 33% jämfört med 2015.

Gröna lån - finansieringsmöjlighet för energieffektivisering av byggnader

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-12-05 15:58 CET - Energikontor Sydost

Genom en effektivare mätning och styrning kan energianvändningen i fastigheter minskas med minst 10 procent, men hur kan dessa åtgärder finansieras? Nio organisationer och finansieringsexperter samlades i två dagar i Magdeburg för att utbyta erfarenheter kring finansiering för energieffektivisering. Energikontor Sydost bjöd med Tillväxtverket och Kommuninvest för att tala om Gröna lån och de regionala strukturfonderna.

Producera egen energi på ditt lantbruk

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-11-19 13:12 CET - Energikontor Sydost

Lantbrukare i Blekinge har en stor potential att själva producera biogas och solel. 20 november är lantbrukare från länet inbjudna till en inspirationskväll i Sölvesborg om möjligheter, stöd och regelverk för egenproducerad energi på lantbruk.

Så skapar vi ett hållbart samhälle! Energikonferens i Blomstermåla

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-11-14 08:00 CET - Energikontor Sydost

Den 16 november samlas ett hundratal personer från Blekinge, Kronoberg och Kalmar län på Energiting Sydost i Blomstermåla för att diskutera och inspirera kring hur vi tillsammans skapar ett hållbart samhälle med hjälp av innovativa affärsmodeller, hållbar finansiering, smartare byggteknik och grönare resvanor. Göran Carstedt, internationellt erkänd ledarskapsexpert inleder konferensen med ett fokus på hållbart ledarskap. Tid: 16 november kl 09.30 – 15.00, plats: Folkets hus, Storgatan 83 i Blomstermåla

Sång, dans och LED-ljusshow under Earth Hour i Eskilstuna

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-03-22 08:30 CET - Eskilstuna kommun

Lördag 24 mars deltar Eskilstuna släcks delar av den offentliga belysningen i Eskilstuna och Torshälla centrum. På Fristadstorget anordnas ett evenemang för allmänheten med bland annat sång, dans och LED-ljusshow.

E3 – det nya energicentret i Eskilstuna

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-12-20 08:53 CET - Eskilstuna kommun

Nu startar Eskilstuna kommun och Energimyndigheten planeringen av ett energicenter i Eskilstuna. Energicentret har arbetsnamnet E3 (

Bioenergidagen i Växjö

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-11-24 06:30 CET - Energikontor Sydost

Fredag 25 november är det dags för Bioenergidagen, ett årligt arrangemang mellan Bioenergigruppen och Linnéuniversitetet, under vilket aktuella bioenergifrågor diskuteras. I år ligger fokus på att belysa konkurrensen på värmemarknaden, samt aktuell forskning inom förbränning och förgasning.

Energifrågor diskuteras i Karlshamn

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-11-08 06:30 CET - Energikontor Sydost

Energi- och klimatfrågan står i fokus när företag, politiker och tjänstemän samlas för årets EnergiTing Sydost på NetPort Science Park i Karlshamn torsdag 10 november. Dagen inleds med ett anförande av Cecilia Hellner, sekreterare i Energikommissionen. Därefter delas dagen in i tre spår med fokus på fordonsgas, lokal energi och hållbar snabbomställning. Markus Wråke, vd för Energiforsk avslutar dagen med att diskutera nordens roll i klimatarbetet.

Solelssatsning i Eskilstunas stadsplanering

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-06-27 08:00 CEST - Eskilstuna kommun

Eskilstuna kommun har beviljats medel från Energimyndigheten för att utveckla en modell för solelsoptimering i stadsplaneringen. Modellen ska användas vid framtagning av detaljplaner för ett nytt hållbart bostadsområde mellan Lagersberg, Råbergstorp och Fröslunda.

Eskilstuna investerar i fyra vindkraftverk från OX2

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-06-03 11:00 CEST - Eskilstuna kommun

Den hittills enskilt största kommunala upphandlingen av vindkraft i Sverige är avgjord. Idag tecknar Eskilstuna avtal med OX2 om förvärv av fyra vindkraftverk. Därmed tar kommunen ett stort steg för att uppnå uppsatta klimatmål och sänkta elkostnader.