Nu ska fler fritidsaktiviteter erbjudas till ensamkommande

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-05-16 07:00 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Den rödgrönrosa majoriteten i Stockholms stad kommer på dagens socialnämnd besluta om ett projekt för att samordna fritidsaktiviteter till ensamkommande ungdomar i Stockholm. Projektet ska drivas av organisationen IM, Individuell Människohjälp, som tilldelas ett bidrag på 260 000 kronor. En samordnare kommer att anställas vars uppdrag är att sammanställa information om de verksamheter som finns och guida ungdomar till olika fritidsaktiviteter.

Alla ensamkommande barn i Stockholms stad ska få jämställdhetsundervisning

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-02-10 11:47 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

Alla ensamkommande barn som kommer till Stockholms stad ska få samhällsinformation där jämställdhetsfrågor och sex- och samlevnadsinformation ingår. På stadens egna boenden finns ett tydligt program som ger barnen en introduktion till det svenska samhället där jämställdhetsfrågor är en viktig del. På stadens upphandlade boenden finns det ett tydligt krav att barnen ska introduceras och vägledas in i det svenska samhället. I detta ingår ämnen kring mänskliga rättigheter, jämställdhet, frågor om sexuell identitet och ekonomi med mera. Det finns även barn som placerats direkt av stadsdelarna på boenden i Stockholms stad som inte är i stadens egen regi eller som har upphandlats. De placeringarna görs enligt individuella placeringsavtal som ser olika ut.