Så ska samhället bättre upptäcka våld från närstående

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-08-30 08:50 CEST - Jämställdhetsmyndigheten

Regeringen beslutade i går att Jämställdhetsmyndigheten ska samordna insatser för att upptäcka fler fall av mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Avfall Sverige i Almedalen: Så mycket bättre med kommunalt insamlingsansvar

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-06-17 09:00 CEST - Avfall Sverige AB

Regeringen har meddelat att insamlingsansvaret för förpackningar och tidningar ska samlas hos kommunerna. En genomförandeutredning tillsätts för ta fram ett förslag på hur det förändrade insamlingsansvaret ska utformas i praktiken. Målet är att det ska bli enklare för hushållen att lämna förpackningsavfall och returpapper till återvinning. Vi väntar nu bara på att få veta vem som är utredaren.

Allt mer näring och material återvinns – energiåtervinningen minskar

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-06-02 07:30 CEST - Avfall Sverige AB

Biologisk återvinning och materialåtervinningen ökar samtidigt som energiåtervinningen minskar. Det visar ny statistik över hushållsavfall i Sverige, som Avfall Sverige presenterar i dag.

Internationellt intresse för Miljönär-vänliga kampanjen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-05-25 09:54 CEST - Avfall Sverige AB

På inbjudan av EU-kommissionen deltog Avfall Sverige 20–21 maj i ett europeiskt forum för miljöinnovationer. Intresset för Avfall Sveriges arbete med förebyggande av avfall är stort. Forumet hölls bland annat med anledning av att kommissionen förbereder ett nytt förslag om cirkulär ekonomi. Det tidigare förslaget drogs tillbaka när nya kommissionen tillträdde.

Avfall Sverige välkomnar kommunalt insamlingsansvar för allt hushållsavfall

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-05-07 08:31 CEST - Avfall Sverige AB

Avfall Sverige och kommunerna välkomnar regeringens tydliga besked att insamlingsansvaret för förpackningar och returpapper tas över av kommunerna.

Bli rik på gamla jeans

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-03-23 08:00 CET - Avfall Sverige AB

Köp dina nästa jeans second hand, så blir du nästan 8 kilo lättare. Dessutom spar du pengar på kuppen. Riktigt Miljönär-vänligt!

Här kan du laga, låna och återanvända

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-03-09 09:00 CET - Avfall Sverige AB

Det är bättre att laga, låna eller återanvända än att slänga och köpa nytt. För att underlätta för alla som vill leva som miljönärer, och spara både pengar och miljö, lanserar Avfall Sverige nu kartan som visar var du kan hitta en skomakare, second hand-butik eller ett bibliotek till exempel.

Avfall Sverige Miljönär-märker Retoy

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-02-16 09:00 CET - Avfall Sverige AB

Att byta, låna och skapa leksaker är en både kul och miljösmart idé. Därför tilldelar Avfall Sverige nu sin märkning ”Miljönär-vänlig” till Retoy. De bidrar på ett konkret sätt till att människor kan återanvända de resurser som redan finns.

Bakterier i bröstmjölk minskar risk för fetma

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-01-08 09:34 CET - Sahlgrenska Universitetssjukhuset