Fem miljoner extra till föreningslivet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-03-25 15:56 CET - Kalmar kommun

En av de sektorer som också drabbas hårt av coronaviruset är Kalmars föreningsliv med inställda matcher, slutspel och avbokade evenemang.

Stora satsningar på föreningslivet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-10-19 16:24 CEST - Kalmar kommun

Stora satsningar på idrotten och föreningslivet. Arbetet med att färdigställa majoritetens förslag till budget och verksamhetsplan för 2018 går in i sitt slutskede och i det förslaget kommer en storsatsning på föreningslivet att finnas med.

Föreningslivet i en föränderlig värld - Dialog och Inspiration

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-10-02 07:25 CEST - Kalmar kommun

98 föreningar är anmälda till det föreningsmöte på Brofästet som kultur- och fritidsnämnden har bjudit in till ikväll. Bland annat finns samhälls- och framtidsanalytiker Troed Troedson på plats håller en föreläsning.