Brott mot företagare sker överallt

Press Releases - Published: 2022-03-21 07:00 CET - Företagarna

Idag släpper Företagarna rapporten ”Brott mot företagare 2022”. Det är kartläggning av företagares utsatthet för brott och hur deras kontakter med poliser ser ut. Den innehåller också konkreta förslag på åtgärder för att skydda företag mot kriminalitet.

Ny hållbarhetsrapport: Små företag med stora ambitioner

Press Releases - Published: 2022-02-24 08:00 CET - Företagarna

Idag släpps rapporten ”Små företag med stora ambitioner – Företagarnas hållbarhetsrapport 2022” där vi får ta del av över 800 svenska småföretags syn på såväl deras eget hållbarhetsarbete som på vilka förutsättningar de får att driva det.

Eskilstuna kommuns näringslivspaket ska stötta lokalt näringsliv

Press Releases - Published: 2022-02-11 09:00 CET - Eskilstuna kommun

Eskilstuna kommun har tagit fram ett förslag på ett näringslivspaket med åtgärder som ska stötta det lokala näringslivet. Bland annat föreslås att avgifter för alkoholtillsyn samt markupplåtelse tas bort under 2022 och att det möjliggörs för fler foodtrucks och uteserveringar i centrum och på å- nära platser.

Så tar vi nästa steg för att nå energimålen – politiker berättar på Energiting Sydost

Press Releases - Published: 2021-11-09 08:03 CET - Energikontor Sydost

11 november samlas politiker, tjänstemän och företagare för att delta på konferensen Energiting Sydost som i år fokuserar på vilka drivkrafter som måste samverka för att bekämpa klimatförändringarna. Dagen inleds med en nulägesanalys av miljömålsläget i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län och avslutas med ett panelsamtal där regionala och kommunala politiker berättar om kommande insatser för att nå energimålen. Deltagande sker på Vetenskapshuset - en ny typ av mötesplats, på Hannabadsvägen 1 i Markaryd kl 08.30 – 16.00, samt online. Press välkomnas att delta!

Sveriges första studiebesök inom wellbeingturism

Press Releases - Published: 2021-10-13 07:05 CEST - Energikontor Sydost

Att bjuda på sin kunskap är en självklarhet för wellbeingföretag, kunskap ska man inte hålla för sig själv, den ska man dela med sig av. Under tre dagar kommer femton besöksnäringsföretag från Sverige, Tyskland, Polen, Danmark och Litauen tillsammans genomföra ett studiebesök i linje med wellbeing. Genom att träffa och lyssna på fantastiska svenska wellbeing ambassadörer i Emmaboda, Kalmar och på Öland, kommer deltagarna att kunna vässa sina erbjudanden. Målet är att vi tillsammans ska kunna bidra till en hållbar besöksnäring där människors välmående ges möjlighet att stärkas.

Investeringar i grön marknadsföring ökar – Svenska Greenwashpriset vill motverka vilseledande hållbarhetskommunikation

Press Releases - Published: 2021-09-24 12:09 CEST - Jordens vänner

Miljöbudskap har ökat kraftigt inom marknadsföring de senaste åren enligt en ny kartläggning från Konsumentverket. Med anti-priset Svenska Greenwashpriset vill organisationen Jordens Vänner ta krafttag mot greenwashing och skapa dialog med aktörer som vilseleder. Den 6:e oktober är det prisutdelning med inledande seminarium där representanter för de nominerade deltar.

80 miljoner till Västra Götaland från React-EU - en del av EU:s återhämtningspaket

Press Releases - Published: 2021-06-23 07:53 CEST - Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen satsar drygt 28 miljoner i medfinansiering och stärker upp ytterligare EU-medel på 80 miljoner kronor till projekt i Västra Götaland. Den totala satsningen inklusive projektaktörernas egna medel landar på 120 miljoner kronor och syftar till att driva omställningen mot en hållbar industri- och kunskapsregion som ska ta oss snabbare ur coronakrisen.

Stöd till företag som exporterar bioenergiteknik

Press Releases - Published: 2021-06-18 10:13 CEST - Energikontor Sydost

Energikontor Sydost har beviljats medel från Svenska Institutet för att stödja regionala företag som vill utöka sina marknadsandelar genom att gå på export. Företag kommer att ges möjlighet att presentera sig och möta olika aktörer i bioenergibranschen, såsom värmeverk i ett par olika länder.

Företag får stöd för grön omställning

Press Releases - Published: 2021-06-17 15:28 CEST - Energikontor Sydost

Under två år kommer företag i regionen att coachas med information, goda exempel, verktyg och energiråd för grön omställning. För att genomföra detta har Energikontor Sydost fått medel från REACT-EU, samt Region Kalmar län och Region Kronoberg.

Pandemin påverkar inte företagens hållbarhetsarbete, säger Hållbarhetsrapporten från LRF Media

Press Releases - Published: 2020-11-25 10:00 CET - LRF Media

Företagens inställning till hållbarhet har inte påverkats under pandemin och intresset för hållbarhetsfrågor har till och med ökat. Enligt den nya upplagan av Hållbarhetsrapporten från LRF Media är det tydliga hållbarhetsmål och strategier som gjort att hållbarhetsfrågor behållit sin viktiga roll för företagen.