Ny bok om entreprenörskap och varumärken

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-12-12 12:02 CET - Södertörns högskola

Innovationer och entreprenörer är viktiga för att skapa nya företag och marknader. Varumärkens betydelse för företag kan knappast underskattas. I skärningspunkten mellan entreprenörskap och varumärken finns många intressanta frågor, ändå har forskningen om dem varit separerad. Det råder boken ”Entreprenörskap och varumärken”, med redaktörer från Södertörns högskola och Uppsala universitet, bot på.

EU öppnar gränserna för planerad vård och medicinturism

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-10-10 08:23 CEST - Södertörns högskola

Toppkvalitet på ekonomiutbildningar vid Södertörns högskola

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-05-16 12:48 CEST - Södertörns högskola

Av 22 magisterutbildningar i företagsekonomi i landet, får tre det högsta omdömet "mycket hög kvalitet" i Högskoleverkets kvalitetsutvärdering av utbildningar i företagsekonomi. En av dem finns vid Södertörns högskola. Kandidatutbildningen i företagsekonomi får omdömet "hög kvalitet".

Aktiens väg kartlagd - så samspelar finansmarknadens experter

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-03-12 10:14 CET - Södertörns högskola

I ett forskningsprojekt vid Södertörns högskola och Handelshögskolan i Stockholm har arbetet som olika experter utför inom investment banking och deras samspel kartlagts. Den nya boken ”Marketing Shares, Sharing Markets” beskriver hur traders, analytiker, mäklare och corporate bankers aktivt medverkar till att skapa finansmarknader.Investmentbanker är expertföretag som verkar inom finansmarknaden. Här arbetar traders (utför transaktionerna på marknaden), analytiker, mäklare och corporate bankers (rådgivare när företag tas till börsen) med aktiehandeln, där de kompletterar varandra med sin expertis. I den nya boken ”Marketing Shares, Sharing Markets”, som är ett resultat av ett forskningsprojekt lett av Karin Winroth, företagsekonom vid Södertörns högskola, förklaras hur dessa finansexperter på olika sätt medverkar till att skapa finansmarknader. I projektet ingår också Hans Kjellberg och Jesper Blomberg, båda docenter vid Handelshögskolan i Stockholm.Överlappande marknader som kallas ’finansmarknaden’

Nya doktorander på högskolan

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-09-14 14:36 CEST - Södertörns högskola

För första gången välkomnar nu Södertörns högskola doktorander som kommer att genomföra hela sin forskarutbildning vid högskolan. Det är följden av att högskolan förra året tilldelades examensrätt på forskarnivå inom fyra områden.