Länsstyrelserna uppmuntrar förskolorna att vara med i kampanjen ”Förskolan spelar roll”.

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-02-13 12:19 CET - Länsstyrelsen Hallands län

Uppskattningsvis 4 - 5 procent av alla barn i Sverige lever med en förälder med missbruks- eller beroendeproblem. I Hallands län är detta cirka 3600 barn. Därför är personal i förskolan målgrupp för 2018 års uppmärksamhetsvecka, "Förskolan spelar roll"! Kampanjveckan genomförs hela vecka 7.