Barn har rätt till en giftfri vardag - inför miljödiplomering för giftfria skolor

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-06-20 10:28 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

De senaste 50 åren har världens kemikalieproduktion ökat från sju miljoner ton till över 400 miljoner ton per år. Enligt EU:s sammanställning används idag över 100 000 kemiska ämnen, varav många är skadliga. De finns i allt som omger oss, exempelvis i kläder, mat, leksaker, hygienprodukter och byggmaterial.

Därför satsar vi på genuspedagoger i alla förskolor

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-02-24 13:37 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

Hur vuxna beter sig mot barn och vilka förväntningar vuxna har på barnen påverkar barns möjligheter att utvecklas. Miljöpartiets förslag om genuspedagoger i förskolan handlar om att ge barn fler möjligheter, inte om att begränsa. Barn måste få möjlighet att själva välja vad de vill leka med, möjlighet att utvecklas som individer och möjlighet att få vara sig själva.

Fler genuspedagoger i förskolan

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-02-01 07:10 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

Skolinspektionen pekar i veckan på brister i hur Stockholms förskolor arbetar med att motverka traditionella könsroller. Idag besöker Daniel Helldén, Miljöpartiets oppositionsborgarråd, Sveriges första HBT-certifierade förskola för att se hur de arbetar med genuspedagogik.