Fackförbund för lärare och skolledare tecknar avsiktsförklaring om ny organisering

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-06-18 10:00 CEST - Sveriges Skolledarförbund

Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledarförbund har fört samtal om en ny organisering inom utbildningssektorn. Samtalen mellan förbunden har varit konstruktiva och förbunden har därför tecknat en avsiktsförklaring som ska vara en grund för den fortsatta dialogen mellan förbunden. Avsiktsförklaringen syftar till att etablera en ny organisering inom utbildningssektorn från och med den 1 januari 2023.