Naturvårdsverket avslår ansökningar om fastighetsnära insamling

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-05-20 13:30 CEST - Naturvårdsverket

Den nya lagstiftningen ställer höga krav på införandet av ett system med fastighetsnära insamling av förpackningsavfall. Ingen av de två sökandena uppfyllde ska-kraven. Naturvårdsverket anser att det är angeläget att bestämmelserna som berör detta ses över snarast.

Naturvårdsverket förenklar vägledningen kring förpackningar och returpapper

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-10-11 11:11 CEST - Naturvårdsverket

Nu finns en förenklad vägledning till stöd för kommuner och insamlingsföretag i de pågående samtalen om bostadsnära insamling. Det ska bli enklare för invånare att källsortera förpackningar och returpapper. 2021 ska 60 procent av hushållen i Sverige ha bostadsnära insamling.